Halobetasol - topical


Bristol-Myers Squibb | Halobetasol - topical (Medication)


Desc:

Ang Halobetasol ay isang steroid na pinapahid (para sa balat). Binabawasan nito ang paggalaw ng mga kemikal sa katawan na nagdadala ng pamumula at pamamaga. Ang Halobestasol na pinapahid ay ginagamit na lunas sa pamamaga at pangangati dala ng maraming kondisyon sa balat gaya ng mga allergic reaction, eczema, at psoriasis. Gamitin lang ang gamot na ito sa balat. Huwag gamitin sa mukha, singit, o kili-kili hangga't hindi pinapayo ng iyong doktor. Bago magpahid ng gamot, linisin at patuyuin ang apektadong lugar. Maglagay ng kaunting gamot sa apektadong lugar at marahang magpahid isa hanggang dalawang beses sa isang araw o gaya ng pinayo ng iyong doktor. Kung ginamit sa diaper area ng bata, huwag gumamit ng masikip na diaper o plastic pants. ...

Side Effect:

Kapag unang beses na pinahid sa balat mayroong iilang side effect na maaaring maganap gaya ng:paghapdi, pangangati, panunuyo o pamumula. Mawawala naman ito sa loob ng ilang araw habang ang iyong balat ay nasasanay sa gamot. Sabihin sa iyong doktor kung ang mga hindi karaniwan pero seryosong side effect ay maganap:stretch marks, pagnipis ng balat/diskolorasyon, tigyawat, sobrang pagtubo ng buhok, hair bumps (folliculitis). Ang mga impeksyon sa balat ay maaaring lumala kapag gumamit ng gamot na ito. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kaagad kung ang pamumula, pamamaga, o iritasyon ay hindi gumaling. Sobrang bihira pero posibleng ang gamot na ito ay ma-absorb ng balat patungo sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng side effect na pagiging sobra sa coticosteroid. Ang mga side effect na ito ay mas nangyayari sa mga bata, ay sa mga taong gumagamit na ng gamot na ito sa mahabang panahon o sa malaking parte ng balat. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung ang alinman sa mga side effect na ito ay mangyari:sobra/hindi karaniwang pagkapagod, pagbaba ng timbang, pananakit ng ulo, pamamaga ng sakong/paa, matinding uhaw/pag-ihi, problema sa paningin. Ang pinakaseryosong allergic reaction sa drogang ito ay bihira, pero kaagad humanap ng medikal na atensyon kung mangyari ito. ...

Precaution:

Gamitin ang gamot na ito gaya ng direksyon sa label, o kung ito ay priskripsyon ng iyong doktor. Huwag gamitin ang gamot na ito ng sobrang dami o mas matagal kaysa sa pinayo. Ang pinapahid na steroid na gamot ay maaaring ma-absorb ng balat, na maaaring magdala ng steriod side effect sa buong katawan. Huwag takpan ang ginagamot na parte ng balat ng benda o ibang pantakip kung hindi naman pinayo ng iyong doktor na gawin ito. Kung ginagamot mo naman ang diaper area ng isang sanggol, huwag gumamit ng plastic pants o sobrang-sikip na diaper. Ang pagtatakip ng balat na ginagamot gamit ang pinapahid na halobetasol ay nagdaragdag ng dami ng gamot na ina-absorb ng iyong balat na nagdudulot ng hindi kaaya-ayang mga side effect. Huwag gamitin ang gamot na ito sa bata nang walang rekomendasyon ng doktor. Ang malaking porsyento ng pinapahid na steroid ay mas madalas na maabsorb ng balat ng mga bata. Ang steroid absorption sa mga bata ay maaaring magdulot ng hindi kaaya-ayang side effect o pagbagal sa paglaki sa paggamit nito nang matagalan. Makipag-usap sa iyong doktor kung ang iyong anak ay hindi lumalaki sa normal na paraan habang gumagamit ng gamot na ito nang matagal na panahon. Kontakin ang iyong doktor kung ang kondisyon ay hindi gumagaling sa loob ng 2 linggo habang gumagamit ng gamot na ito, o kung nagkakaroon ng impeksyong bakteryal, fungal, o viral. ...