Hemorrhoidal suppository


Unknown / Multiple | Hemorrhoidal suppository (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit na panasamantalang lunas sa paghapdi, pananakit, at pangangating dala ng almuranas. Ang produktong ito may mga sangkap na gaya ng cocoa butter, starch, o zinc oxide na bumubuo ng harang na proteksyon na pang-iwas sa sobrang pagdikit ng dumi. Ang harang ay tulong bilang proteksyon sa namamaga, iritableng balat at tulong na makadumi nang hindi gaanong masakit. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay madalas na hindi nagdadala ng nakakabahalang mga side effect kapag ginamit ayon sa direksyon. Kung ang mga sintomas ay hindi bumuti sa loob ng 7 araw, sabihin kaagad sa iyong doktor. Kung ang doktor mo ay nag-utos sa iyo na gamitin ang gamot na ito, alalahanin na siya ay nagpasya na mas marami itong pakinabang kaysa sa idudulot nitong mga side effect. Maraming taong gumagamit ng gamot na ito ay hindi nakakaranas ng mga seryosong side effect. Bihira ang pagkakaroon ng isang seryosong allergic reaction sa gamoit na ito. Ngunit, humanap kaagad ng medikal na atensyon kung mapansin ang alinman sa mga sintomas ng seryosong allergic reaction gaya ng:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, mahirap na paghinga. Hindi ito ang buong listahan ng mga posibleng side effect. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung meron kang anumang tipo ng mga allergy. Huwag gamitin ang produktong ito sa mga batang 12 taong gulang o pababa nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...