Hops - oral


American Home Products Corporation | Hops - oral (Medication)


Desc:

Ang hops ay isang halaman na maaaring gamitin sa maraming kondisyon gaya ng:anxiety, insomnia, at ibang sakit sa pagtulog, pagiging balisa, tensyon, excitability, attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), pagiging nerbyoso, at iritasyon, pampaganang kumain, pampaihi, pagpapalabas ng gatas mula sa suso, bilang tonikong mapait, para sa hindi natunawan sa pagkain, kanser sa prostate, kanser sa obaryo, mataas na kolesterol, tuberculosis, impeksyon sa pantog, cramps sa bituka, sakit sa bituka na tinatawag na mucous colitis, pananakit ng nerve, at matagal na pagtigas ng ari (priapism). ...

Side Effect:

ang hops ay kinokonsidera na ligtas sa karamihan ng mga tao. Walang naiulat na mga side effect. Sa mga bibihirang kaso na magkaroon ka ng allergic reaction at mapansin ang mga sumusunod na sintomas, humanap kaagad ng medikal na atensyon:pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o hives. Kung alinman sa mga bibihirang sintomas ang lumabas, tumagal o lumala, tigilan ang paggamit ng Hops at tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong healthcare provider kung ikaw ay may allergy dito, o sa ibang mga gamot, o kung ikaw ay may ibang mga allergy. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot o kung meron kang anumang sakit, lalo na ang kanser o depresyon. Dahil ito ay maaaring magdala ng pagkaantok para magamot ang insomnia, huwag magmaneho o gumamit ng mga mabibigat na makinarya hanggang makasiguradong magagawa mo ito nang ligtas. Hindi rekomendado ang alak, kaya bawasan ang pag-inom ng mga alkoholikong inumin. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...