Hydrolac


Hackmey | Hydrolac (Medication)


Desc:

Ang Hydrolac/ammonium lactate ay ginagamit upang lunasan ang tuyo at makaliskis na balat (hal. , ichthyosis vulgaris) at maari rin itong makapag-alis ng pangangati. Ang medikasyong ito ay nagdadagdag ng moisture sa balat. ...

Side Effect:

Ang paghapdi, tusok-tusok at pamumula ay maaring maranasan. Kung sakaling makaranas ng paglala ng mga nasabing sintomas, kumonsulta agad sa doktor o eksperto sa parmasyutiko. Kung ang paggamit ng gamot na ito ay inirekomenda ng iyong doktor, isaisip lamang na ito ay higit na mas makabubuti sayo kahit na ito ay may iba pang epekto. Maraming mga tao rin ang gumagamit ng medikasyong ito ang hindi nakararanas ng iba pang epekto. Sumangguni agad sa iyong doktor kung makaranas ng alin man sa mga sumusunod (ito ay maaring mangyari ngunit sa napakadalang na sitwasyon): pag-itim o pagputi ng balat at pagkakaroon ng mga pulang butlig sa balat. ...

Precaution:

Huwag ilagay ang Hydrolac/ammonium lactate sa iyong mukha maliban na lamang kung ito ay sinabi ng iyong doktor. Iwasang maipahid ito sa iyong bibig at mata. Kung sakaling aksindente itong mailagay sa mga nasabing lugar, hugasan agad ito ng tubig. Huwag ilagay ang ammonium lactate topical pagkatapos mag-ahit o sa parte ng balat na may sunburn, windburn, tuyo, bitak, irritated o sugat. Iwasan ang paglantad sa araw o artipisyal na UV rays (sunlamps o tanning beds). Maaring maging mas sensitibo sa sinag ng araw at magkaroon ng sunburn habang gumagamit ng Hydrolac. Gumamit ng sunscreen (pinakamababa ang SPF 15) at magsuot ng mga damit na may pangproteksyon sa araw. Sumangguni sa iyong doktor kung hindi bumuti ang lagay o mas lumala ito habang gumagamit ng Hydrolac. Itigil ang paggamit nito at sumangguni sa iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng matinding pamumula, paghapdi, tusok-tusok o pagbabalat sa mga lugar kung saan inilagay ang ammonium lactate. ...