Hydroxypropyl methylcellulose - ophthalmic insert


Novartis | Hydroxypropyl methylcellulose - ophthalmic insert (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay pinapatak sa mata para lunas ang panunuyo ng mga ito. Kadalasang ginagamit kapag ang artificial tears solution ay hindi naging matagumpay, ang gamot ding ito ay ginagamit panlunas sa ibang mga problema sa mata gaya ng mababang corneal sensitivity, keratitis. Kadalasang pinapanatili nitong tuyo ang mga mata, proteskyon sa mata mula sa injury at impeksyon at nakakabawas sa sintomas ng panunuyo ng mata gaya ng paghapdi, pangangati, at pakiramdam na parang mayroong bagay na nasa mata. ...

Side Effect:

Suriin kasama ang iyong doktor o nars kaagad kung alinman sa mga sumusunod na mga side effect ang mangyari: panlalabo ng paningin, pagbabago sa paningin, pagkawala ng paningin, pamumula ng puting bahagi ng mata o sa loob ng talukap ng mata, pagiging sensitibo ng mata sa ilaw, pagluluha ng mata, nagtatagal na pananakit, pamumuo ng puting likido sa palibot ng makulay na bahagi ng mata. ...

Precaution:

Ang mga seryosong problema sa mata ay maaring mangyari matapos ang gamutan sa hypromellose. Ipasuri sa iyong doktor kaagad kung ang iyong mata ay mamula, maging sensitibo sa ilaw, o nanakit, o kung ikaw ay magkaroon ng pagbabago sa paningin sa loob ng iilang mga araw matapos ang iyong gamutan. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay may pananakit ng ulo, pagduduwal, o sobrang pagluluha ng mata. Sabihin din sa iyong healthcare professional kung ikaw ay may anumang mga tipo ng allergy, gaya sa pagkain, pangkulay, preserbatibo, o hayop. ...