Accupril


Pfizer | Accupril (Medication)


Desc:

Ang Accupril (quinapril hydrochloride) ay ang hydrochloride salt ng quinapril, ang ethyl ester ng isang non-sulfhydryl, angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, quinaprilat. Ang Quinapril hcl ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension). Ang pagbaba ng mataas na presyon ng dugo ay nakakatulong upang maiwasan ang mga stroke, atake sa puso, at mga problema sa bato. Ang mga accupril tablet ay naglalaman ng 5 mg, 10 mg, 20 mg, o 40 mg ng quinapril para sa oral administration. Ang bawat tablet ay naglalaman din ng candelilla wax, crospovidone, gelatin, lactose, magnesium carbonate, magnesium stearate, synthetic red iron oxide, at titanium dioxide. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Accupril na nakikita ay kasama ang:sakit ng ulo, pagkapagod, ubo, pagkahilo, napakababang presyon ng dugo, at sakit sa dibdib, pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, igsi ng paghinga, hindi maipaliwanag na pantal at pagtatae. Tumawag kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga malubhang epekto:nakakaramdam ng magaan ang ulo, malabo; pag-ihi ng higit pa o mas mababa sa karaniwan, o hindi; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; maputlang balat, madaling bruising o pagdurugo; malubhang paltos, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; pagod na pakiramdam, kahinaan ng kalamnan, at bayuhan o hindi pantay na tibok ng puso; sakit sa dibdib; pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang; o paninilaw (pagdidilim ng balat o mata). Mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi:pantal; matinding sakit sa tiyan; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka:isang kasaysayan ng isang reaksiyong alerdyi na kasama ang pamamaga ng mukha / labi / dila / lalamunan (angioedema), isang kawalan ng kakayahang gumawa ng ihi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:mga problema sa bato, sakit sa atay, gota, hindi naalis na asin / mineral na kawalan ng timbang (halimbawa, kawalan ng timbang ng sodium, potasa, magnesiyo, kaltsyum), pagkawala ng labis na tubig sa katawan. (pag-aalis ng tubig), mataas na antas ng fats sa dugo (mataas na kolesterol / triglycerides), sakit na collagen vascular (halimbawa, lupus, scleroderma), kamakailan-lamang na operasyon sa nerbiyos (halimbawa, sympathectomy). Ang gamot na ito ay maaaring gumawa ka ng pagkahilo o antok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista na umiinom ka ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw, samakatuwid maiwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw, mga tanning booth, at sunlamp. Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng quinapril sa mga bata ay hindi naitatag; samakatuwid, hindi inirerekomenda ang paggamit sa pangkat ng edad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...