Ambien


Sanofi-Aventis | Ambien (Medication)


Desc:

Ang Ambien ay ginagamit upang gamutin ang hindi pagkakatulog. Ang immediate-release Ambien ay ginagamit upang tulungan kang makatulog. Ang extended-release na porma, ang Ambien ay mayroong unang patong na natutunaw kaagad upang tulungan kang makatulog, at pangalawang patong na natutunaw ng mabagal upang tulungan kang manatiling tulog. Ang inirirekomendang dosis para sa mga adulto at bata ay 10 miligram isang beses araw-araw bago matulog. ...

Side Effect:

Iulat ang kahit anong bago o lumalalang mga sintomas sa iyong doktor, tulad ng: depresyon, pagkabalisa, agresyon, agitasyon, pagkalito, hindi pangkaraniwang pag-iisip, halusinasyon, mga problema sa memorya, mga pagbabago sa personalidad, mga gawing mapanganib, bumabang pagpipigil, walang takot sa panganib, o mga kaisipan ng pagpapakamatay o pananakit ng sarili. Ihinto ang paggamit ng Ambien at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto: sakit ng dibdib, mabilis o iregular na tibok ng puso, pakiramdam ng pagkakapos ng hininga; hirap sa paghinga o paglunok; o pakiramdam na parang mahihimatay ka. Ang mga ito ay maaaring mangyari: diplopia, abnormal na paningin, iritasyon ng mata, sakit ng mata, scleritis, taste perversion, tinnitus, arthrosis, panghihina ng kalamnan, sciatica, tendinitis, gota, hypercholesteremia, hyperlipidemia, tumaas na alkaline phosphatase, periorbital edema, abscess herpes simplex, herpes zoster, otitis externa, otitis media, enteritis, eructation, esophagospasm, gastritis, almuranas, obstruksyon sa bituka, pagdurugo ng pwet, caries sa ngipin, abnormal gait, abnormal na pag-iisip, agresibong reaksyon, kawalang interes, tumaas na ganang pagkain, bumabang libog, delusyon, demensya, depersonalization, dysphasia, personality disorder, somnambulism, tangkang pagpapakamatay, tetany, paghikab, ataksya, pagkalito, yuporya, sakit ng ulo, hindi pagkakatulog, vertigo, agitasyon, pagkabalisa, bumabang kognisyon, detached, hirap sa konsentrasyon, dysarthria, emotional lability, halusinasyon, hypoesthesia, ilusyon, mga pulikat sa binti, sobrang sakit ng ulo, pagkakaba, parestesya, pagkakatulog(pagkatapos ng pagbibigay ng dosis sa araw), karamdaman sa pananalita, kawalan ng malay, pangangataog. ...

Precaution:

Iulat ang kahit anong bago o lumalalang mga sintomas sa iyong doktor, tulad ng: depresyon, pagkabalisa, agresyon, agitasyon, pagkalito, hindi pangkaraniwang pag-iisip, halusinasyon, mga problema sa memorya, mga pagbabago sa personalidad, mga gawing mapanganib, bumabang pagpipigil, walang takot sa panganib, o mga kaisipan ng pagpapakamatay o pananakit ng sarili. Ihinto ang paggamit ng Ambien at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto: sakit ng dibdib, mabilis o iregular na tibok ng puso, pakiramdam ng pagkakapos ng hininga; hirap sa paghinga o paglunok; o pakiramdam na parang mahihimatay ka. Ang mga ito ay maaaring mangyari: diplopia, abnormal na paningin, iritasyon ng mata, sakit ng mata, scleritis, taste perversion, tinnitus, arthrosis, panghihina ng kalamnan, sciatica, tendinitis, gota, hypercholesteremia, hyperlipidemia, tumaas na alkaline phosphatase, periorbital edema, abscess herpes simplex, herpes zoster, otitis externa, otitis media, enteritis, eructation, esophagospasm, gastritis, almuranas, obstruksyon sa bituka, pagdurugo ng pwet, caries sa ngipin, abnormal gait, abnormal na pag-iisip, agresibong reaksyon, kawalang interes, tumaas na ganang pagkain, bumabang libog, delusyon, demensya, depersonalization, dysphasia, personality disorder, somnambulism, tangkang pagpapakamatay, tetany, paghikab, ataksya, pagkalito, yuporya, sakit ng ulo, hindi pagkakatulog, vertigo, agitasyon, pagkabalisa, bumabang kognisyon, detached, hirap sa konsentrasyon, dysarthria, emotional lability, halusinasyon, hypoesthesia, ilusyon, mga pulikat sa binti, sobrang sakit ng ulo, pagkakaba, parestesya, pagkakatulog(pagkatapos ng pagbibigay ng dosis sa araw), karamdaman sa pananalita, kawalan ng malay, pangangataog. ...