Ambien CR


Sanofi-Aventis | Ambien CR (Medication)


Desc:

Ang Ambien CR ay inirekomenda para sa maikling panahon ng paggagamot ng hindi pagkakatulog (hindi pagkakatulog, paminsan-minsang lumilipas na hindi pagkakatulog, kronik na hindi pagkakatulog). Ang Zolpidem ay isang sedatibo, tinatawag ring hypnotic. Inaapektuhan nito ang mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse at nagsasanhi ng mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). Ang Ambien CR ay tinutulungan kang makatulog kapag ikaw ay unang pumunta sa pagtulog. Ito ay ginagamit rin upang tulungan kang makatulog kung ikaw ay magising sa gitna ng gabit at magkaroon ng hirap sa pagtulog. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang pwedeng mangyari ang dispepsya, sinok, pagduduwal. Ang mga hindi madalas na epekto ay may kasamang anoreksya, konstipasyon, dysphagia, pag-utot, gastroenteritis, pagsusuka. Ang mga madalang na epekto ay may kasamang enteritis, eructation, esophagospasm, gastritis, almuranas, obstruksyon sa bituka, pagdurugo sa puwet, caries sa ngipin; anghina pektoris, aritmiya, arteritis, pagpapalyang sirkulatoryo, extrasystoles, hypertension aggravated, myocardial infarction, phlebitis, pulmonyang embolismo, pulmonyang edema, varicose veins, bentrikular na takikardiya, abnormal na akomodasyon, nag-ibang laway, pamumula, glawkoma, haypontensyon, pagkainutil, dumaming laway, tenesmus. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Ambien CR, sabihin sa iyong doktor o parmaseutik kung ikaw ay hindi hiyang sa zolpidem o mayroong kahit anong uri ng mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap na pwedeng magsanhi ng mga reaksyong alerdyi o ibang mga problema. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa bato, sakit sa atay, mga problema sa kaisipan/kalooban (tulad ng depresyon, pag-iisip ng pagkakamatay), pansarili o pampamilyang kasaysayan ng regular na paggamit/abuso ng droga/alak/ibang mga substansya, mga problema sa baga/paghinga (tulad ng chronic obstructive pulmonary disease-COPD, sleep apnea), ilang sakit sa kalamnan (myasthenia gravis). Dahil ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo, huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Iwasan ang pag-inom ng mga alak. Ang mga mas matatandang adulto ay maaaring mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito, lalo na sa pagkahilo, pagkalito, buway, at sobrang pagkaantok. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang tungkol sa lahat ng produktong iyong ginagamit (kasama ang mga may resetang gamot, walang reseta gamot at produktong erbal). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...