Ibandronate


Dr. Reddy Laboratories | Ibandronate (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Ibandronate upang maiwasan at magamot ang ostyoporosis sa mga kababaihan na sumasailalim sa menopos (pagbabago ng buhay, pagtatapos ng mga pagregla). Ang Ibandronate ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na bisphosphonates. Kinokontrol ng Ibandronate ang ostyoporosis ngunit hindi ito nakagagamot. Tumutulong ang Ibandronate na gamutin at maiwasan ang ostyoporosis basta't ito ay regular na ginagamit. Patuloy na uminom ng ibandronate kahit na nakakaramdam ka na ng kagihnawaan. Huwag ihinto ang pag-inom ng ibandronate nang hindi kinakausap ang iyong doktor, ngunit makipag-usap sa iyong doktor paminsan-minsan tungkol sa kung kailangan mo pang uminom ng ibandronate. ...

Side Effect:

Kasama sa mga epekto ang sakit sa dibdib; hirap o sakit kapag lumulunok; sakit o nasusunog sa ilalim ng mga tadyang o sa likuran; bago o lumalalang pangangasim ng sikmura; matinding pagsakit ng kasukasuan, buto, o kalamnan; o sakit ng panga, pamamanhid. Ang Ibandronate ay maaaring maging sanhi ng iba pang mga epekto. Ang pagkuha ng isang gamot na bisphosphonate tulad ng ibandronate para sa ostyoporosis ay maaaring dagdagan ang peligro na masira ang iyong (mga) buto sa hita. Maaari kang makaramdam ng sakit sa iyong balakang, singit,o hita sa loob ng maraming linggo o buwan bago masira ang (mga) buto, at maaari mong malaman na isa o pareho ng iyong mga buto sa hita ay nasira kahit na hindi ka pa nahulog o nakaranas ng iba pang trauma. Hindi pangkaraniwan para sa buto ng hita na masira sa mga malulusog na tao, ngunit ang mga taong may ostyoporosis ay maaaring masira ang buto na ito kahit na hindi sila kumuha ng ibandronate. ...

Precaution:

Bago kumuha ng ibandronate, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa bisphosphonates (hal. , Alendronate, etidronate, pamidronate, risedronate); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, supplementong nutrisyonal, at mga produktong herbal ang iyong ginagamit o balak mong gamitin. Sabihin sa iyong doktor kung ika'y hindi ka nakakaupo ng matuwid o nakakatayo nang tuwid ng hindi bababa sa 60 minuto at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng mababang antas ng kalsyum sa iyong dugo. Maaaring sabihan ka ng iyong doktor na huwag gumamit ng ibandronate. Sabihin sa iyong doktor kung sumasailalim sa radyasyong terapi at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng anemya (kondisyon kung saan ang mga pulang selula ng dugo ay hindi nagdadala ng sapat na oksiheno sa lahat ng mga bahagi ng katawan); kahirapan sa paglunok; pangangasim ng sikmura; ulser o iba pang mga problema sa iyong tiyan o lalamunan (tubo na kumokonekta sa lalamunan at tiyan); kanser; anumang uri ng impeksyon, lalo na sa iyong bibig; mga problema sa iyong bibig, ngipin, o gilagid; anumang kondisyong pumipigil sa iyong dugo na mamuo nang normal; o sakit sa bato. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, plano mong mabuntis, o nagpapasuso. Dapat mong malaman na ang ibandronate ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong problema sa iyong panga, lalo na kung mayroon kang operasyon sa ngipin o paggamot habang kumukuha ka ng gamot. ...