Imdur


AstraZeneca | Imdur (Medication)


Desc:

Kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na ang tawag ay nitrates ang Imdur / isosorbide mononitrate. Naglalabas o nagpapalawak ito ng mga daluyan ng dugo para maging mas madali ang pagdaloy at mas mapadali ang regular na pagbomba ng puso. Mahalaga ang paggamit ng Imdur upang maiwasan ang pagkaroon ng sakit sa puso. Ang gamot ay hindi agad pwedeng gamitin sa pagsisimula pa lamang ng angina attack. ...

Side Effect:

Pinaka-karaniwang epekto ng Imdur ay ang pagsakit ng ulo. Napag-alaman na ang epektong ito ay karaniwang may kaugnayan sa pag-inom ng mas mataas na dosis. Kapag narasanan ito, maaaring mamula ang mukha dahil ang dild Imates ay nagpapadulas ng mga daluyan ng dugo sa katawan. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng isang matinding pagbagsak sa presyon ng dugo kapag kayo ay biglaang tumayo, na nagiging sanhi ng pagkahilo, palpitations, at kahinaan. Mas nakabubuti na ang mga pasyente ay bumangon nang dahan-dahan mula sa isang posisyon na nakaupo upang mabawasan ang panganib ng mababang presyon ng dugo. ...

Precaution:

Napakahalaga na magbigay alam muna sa inyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang mga alerdyi at kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal, tulad ng:pinsala sa ulo, madalas na paghilab ng tiyan, dumi na may kasamang tubig, atmatinding pagtatae (GI hypermotility), pati na ang kawalan ng tamang pagsipsip ng mga sustansya ( malabsorption). Pinapayuhan ang gagamit ng medikasyon na ito na bago ito gamitin ay maging tapat sa paglahad sa iyong doktor o parmasyutiko ng iyong kasaysayang medikal katulad ng anemia, mababang presyon ng dugo, pagkawala ng sobrang tubig sa katawan (dehydration) at iba pang mga problema sa puso (tulad ng kamakailang pag-atake sa puso). Iwasan ang magmaneho ng sasakyan, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Para maiwasan ang pagkahilo at maiwasan ang magkaroon ng sakit sa atay at pancreatitis, dapat mo ring limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sa hindi pa sumailalim sa kahit anumang operasyon, ipagbigay alam sa inyong doktor o dentista ang mga gamot na inyong iniinom. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...