Imiquimod - topical


Meda Pharmaceuticals | Imiquimod - topical (Medication)


Desc:

Ginagamit ang kremang Imiquimod upang gamutin ang ilang mga uri ng aktinik keratoses (pantay, paglaki ng pangangaliskis sa balat sanhi ng sobrang pagkabilad sa araw) sa mukha o anit. Ginagamit din ang kremang Imiquimod upang gamutin ang superficial basal cell carcinoma (isang uri ng kanser sa balat) sa katawan, leeg, braso, kamay, binti, o paa at kulugo sa balat ng ari at puwetan. Ang Imiquimod ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na tagapagbago ng tugon ng immuno. Ginagamot nito ang mga kulugo sa ari at puwetan sa pamamagitan ng pagtaas ng aktibidad ng sistemang immuno ng katawan. Hindi alam eksakto kung paano gumagana ang kremang imiquimod upang gamutin ang aktinik keratoses o superficial na basal cell carcinoma. ...

Side Effect:

Ang mga reaksyon sa parteng nilagyan ng gamot ay maaaring may kasamang pamumula, pamamaga, pangangati, pagkasunog, sakit / paglambot, pagkapal / pagtigas ng balat, pagbabalat / pagtuklap / maglangib / pagbabalat, o pagtulo ng isang malinaw na likido. Gayundin, maaaring mangyari ang mga pagbabago sa kulay ng balat at maaaring hindi mawala. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung malubha ang reaksyon ng balat (dumudugo, pagbuo ng mga sugat / paltos / ulser), ang imiquimod ay maaaring kailanganing pansamantalang ihinto upang ang balat ay maaaring gumaling. Ang mga sintomas na tulad ng trangkaso (tulad ng lagnat, pagkapagod, pananakit ng kalamnan), sinisipon / baradong ilong, ubo, pagtatae, pagduwal, at sakit sa likod ay maaari ding mangyari. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: namamaga na mga glandula (mga kulani), bagong hindi pangkaraniwang pagtubo / pagbabago ng balat, sakit sa dibdib, problema sa pag-ihi. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang imiquimod, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: kamakailan / hindi gumaling na operasyon sa parte ng balat na gagamutin, mga problema sa sistemang immuno (kabilang ang impeksyon sa HIV), isang tiyak na komplikasyon ng utak ng buto o ilang mga paglipat ng organo (talamak na sakit na graft-versus-host), mga sakit na autoimmune (tulad ng rayuma, iskloroderma, lupus). Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, mga tanning booth, at sunlamp. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng damit na proteksiyon kapag nasa labas. Ang mga kulugo sa ari at puwetan ay sanhi ng isang virus na tinatawag na human papillomavirus (HPV). Dahil ang imiquimod ay hindi sinisira ang virus ngunit tumutulong lamang na maalis ang kulugo, maaaring mabuo ang mga bagong kulugo, kahit habang ginagamot ka. Maaari mo ring mahawahan ang sinumang kasama sa pagtatalik na direktang nahahawakan o nadidikitan ang mga parte ng balat na nahawahan ng HPV. Upang mabawasan ang peligro ng pagkalat ng HPV sa iba, palaging gumamit ng mabisang mga proteksyong hadlang (tulad ng goma o polyurethane kondom, mga dental dam) sa lahat ng aktibidad na sekswal. ...