Imitrex


GlaxoSmithKline | Imitrex (Medication)


Desc:

Ang Imitrex / sumatriptan ay isang gamot sa sakit ng ulo na nagpapakipot ng mga daluyan ng dugo sa paligid ng utak. Binabawasan din ng Imitrex ang mga sangkap sa katawan na maaaring magumpisa ng sakit ng ulo, pagduwal, pagkasensitibo sa ilaw at tunog, at iba pang mga sintomas ng sobrang sakit ng ulo. Ginagamit ang Imitrex upang gamutin ang sobrang pagsakit ng ulo. Tanging sakit ng ulo na nagsimula na ang ginagamot ng Imitrex. Hindi nito pipigilan ang pananakit ng ulo o bawasan ang bilang ng mga pag-atake. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng Imitrex at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: pakiramdam ng sakit o higpit sa iyong panga, leeg, o lalamunan; sakit sa dibdib o mabibigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduwal, pagpapawis, pangkalahatang masamang pakiramdam; biglaang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi ng katawan; biglaang matinding sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pagsasalita, o balanse; bigla at matinding sakit sa tiyan at madugong pagtatae; pagkombulsyon (kombulsyon); pamamanhid o kiliting pakiramdam at maputla o asul na kulay na hitsura ng iyong mga daliri o daliri ng paa; o (kung kumukuha ka rin ng isang pangontra-depresyon) - pagkabalisa, guni-guni, lagnat, mabilis na pagtibok ng puso, labis na aktibong hindi-kusang paggalaw, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng koordinasyon, nahimatay. Maaaring masama ang hindi gaanong seryosong mga epekto na: banayad na sakit ng ulo (hindi sobrang pagsakit ng ulo); presyon o mabigat na pakiramdam sa anumang bahagi ng iyong katawan; mainit o malamig ang pakiramdam; pagkahilo, umiikot na sensasyon; pag-kaantok; pagduwal, pagsusuka, paglalaway; hindi pangkaraniwang panlasa sa iyong bibig pagkatapos gamitin ang spray ng ilong; nasusunog, pamamanhid, sakit o iba pang pangangati sa iyong ilong o lalamunan pagkatapos gamitin ang isprey sa ilong; o init, pamumula, o banayad na pagkahilo sa ilalim ng iyong balat. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi na maaaring kasama ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: epilepsi o iba pang karamdamang pagkombulsyon; mataas na presyon ng dugo; sakit sa atay; sakit sa bato; o sakit sa ugat ng puso o mga kadahilanan sa peligro na kasama ang diyabetis, menopos, paninigarilyo, sobrang timbang, pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo o mataas na kolesterol, pagkakaroon ng isang kasaysayan ng pamilya ng sakit sa ugat ng puso, pagiging mas matanda sa edad na 40 at isang lalaki, o pagiging isang babae na nagkaroon ng histerektomiya. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...