Immune globulin - intravenous


Baxter International | Immune globulin - intravenous (Medication)


Desc:

Ang Immunoglobulin ay isang produkto ng dugo. Ang gamot na ito ay ginagamit upang palakasin ang likas na sistemang immuno ng katawan upang mabawasan ang peligro ng impeksyon sa mga taong may mahinang sistemang immuno. Ginamit ito bilang paggamot sa mga sumusunod na kundisyon: mga kakulangan sa immuno tulad ng X-linked agammaglobulinemia, hypogammaglobulinemia, at mga nakuhang problemadong kondisyon ng immuno na nagtatampok ng mababang antas ng panlaban ng katawan; mga sakit na autoimmune, tulad ng Immune thrombocytopenia ITP, mga sakit ng pamamaga, tulad ng sakit na Kawasaki at matinding impeksyon. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng matinding epekto tulad ng: isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pagdurugo o pagpapasa, pagkahimatay, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, hindi pangkaraniwang pagkapagod o panghihina, paninikip ng dibdib, pagkahilo, panginginig, lagnat, pagpapawis, pamumula ng mukha, pagkasira ng tiyan, at pagsusuka. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ay kinabibilangan ng: sakit ng likod, sakit ng ulo, sakit ng kasukasuan o kalamnan, pangkalahatang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa, pamumulikat ng binti, pantal, at pagsakit ng parteng ininiksyunan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: ilang mga problema sa sistemang immuno (immunoglobulin A deficit, monoclonal gammopathies), dyabetis, mataas na presyon ng dugo, mataas na taba sa dugo, sobrang pagsakit ng ulo, kasalukuyang impeksyon sa dugo, sakit sa bato, matinding pagkatuyot. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...