Indapamide


Actavis | Indapamide (Medication)


Desc:

Ang Indapamide ay isang diyuretikong thiazide (tabletas na tubig) na makakatulong na pigilan ang iyong katawan na sumipsip ng sobrang asin, na maaaring maging sanhi ng pagpapanatili ng likido. Ginagamot ng Indapamide ang pagkaipon ng tubig (manas) sa mga taong pumapalya ang puso. Ginagamit din ang gamot na ito upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (altapresyon). Ang Indapamide din ay binabawasan ang asin sa makinis na kalamnan ng mga pader ng mga daluyan ng dugo. Ang pagkawala ng asin mula sa kalamnan ay nagdudulot sa kalamnan na magpahinga, at ang pagpapahinga ng mga daluyan ay nagreresulta sa pagbawas ng presyon ng dugo. ...

Side Effect:

Maaaring maganap ang pagkatuyot sa panahon ng indapamide terapi. Ang hipokalemya (mababang potasyum sa dugo dahil sa pag-aalis ng potasyum sa ihi) ay isa sa pinakakaraniwang masamang epekto, at maaari itong maging sanhi ng abnormal na ritmo ng puso. Ang pinakakaraniwang sintomas na nauugnay sa hipokalemya ay ang panghihina ng kalamnan. Ang mga pasyente na tumatanggap ng indapamide ay maaaring mangailangan ng mga suplementong potasyum upang maiwasan ang hipokalemya. Maaari ring mangyari ang hypomagnesemia (mababang dugo magnesiyo). Ang iba pang mga posibleng epekto ay kinabibilangan ng mababang presyon ng dugo, labis na pagkawala ng asin (partikular na ang alalahanin sa mga matatandang pasyente), pagtaas ng kolesterol (ang epekto na ito ay may posibilidad na mawalaa sa patuloy na paggamit), nadagdagan ang glukosa sa dugo, nadagdagan ang mga konsentrasyon ng asidong uric sa dugo, pagkahilo, pag-gaan ng ulo , sakit ng ulo, malabo ang paningin, pakiramdam ng kiliti sa paa't kamay, nerbiyos, kawalan ng lakas, pantal, photosensitivity (pantal sa balat dahil sa sikat ng araw), pagkapagod, pagkamayamutin, at pagkabalisa. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang matinding sakit sa bato o hindi maka-ihi, kung mayroon kang matinding sakit sa atay, o kung mayroon kang mababang antas ng potasyum sa iyong dugo (hipokalemya). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay, sakit sa bato, gota, lupus, diyabetis, o isang alerdyi sa mga gamot na sulfa. Iwasan ang sobrang pag-init o pagkatuyot sa panahon ng pag-eehersisyo at sa mainit na panahon. Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor tungkol sa uri at dami ng mga likido na dapat mong inumin. Sa ilang mga kaso, ang pag-inom ng labis na likido ay maaaring maging hindi ligtas gayundin ang hindi sapat na pag-inom. Kung ginagamot ka para sa mataas na presyon ng dugo, patuloy na gamitin ang gamot na ito kahit na sa tingin mo ay maayos ka na. Ang mataas na presyon ng dugo ay madalas na walang mga sintomas. ...