Insulin


Eli Lilly | Insulin (Medication)


Desc:

Ang insulin ay isang hormong polypeptide na mahalaga para sa pagkontrol ng dami ng glukos sa dugo. Ginagawa ito sa pankreas ng mga selulang beta ng mga maliliit na pulo ng Langerhans. Ang insulin na ibinigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon ay gumaganap na katulad ng endogenous na insulin. Ang iba't ibang uri ng insulin ay binuo upang maibigay ng wasto ang mga pangangailangan ng mga indibidwal na pasyente. ...

Side Effect:

Ang mababang asukal ng dugo ay ang pinaka-karaniwang epekto na maaaring mangyari sa panahon ng terapiya na insulin. Kasama sa mga simtomas ng mababang asukal ng dugo ang pagkalito, pagduwal, gutom, pagkapagod, pawis, sakit ng ulo, mabilis na tibok ng puso, pamamanhid sa paligid ng bibig, pakiramdam ng kiliti sa mga daliri, panginginig, panghihina ng kalamnan, malabo na paningin, malamig na temperatura, labis na paghikab, pagkamayamutin, at pagkawala ng malay. Ang mga pasyente ay maaaring makaranas ng malabong paningin kung mayroon silang mataas na antas ng asukal sa dugo sa matagal na panahon at pagkatapos ay mabilis na dinala sa normal ang nakataas na antas. Ito ay dahil sa paglilipat ng likido sa loob ng lente ng mata. Sa paglipas ng panahon, ang paningin ay bumabalik sa normal. Ang iba pang mga posibleng epekto na maaaring maganap ay kinabibilangan ng mga reaksyon sa balat (pamumula, pamamaga, pangangati o pantal sa parteng tinurukan), paglala ng diyabetis na pagkasira ng retina ng mata, mga pagbabago sa pamamahagi ng taba ng katawan (lipodystrophy), mga reaksiyong alerdyi, pagpapanatili ng sodyum, at pangkalahatang pamamaga ng katawan.

...

Precaution:

Ang ilang mga kondisyong medikal ay maaaring magkaroon ng interaksyon sa Insulin. Ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay naaangkop sa iyo: kung ikaw ay buntis, nagpaplano na mabuntis, o nagpapasuso, kung kumukuha ka ng anumang gamot na reseta o hindi reseta, paghahanda ng herbal , o suplemento sa pagdidiyeta. Gumamit ng ibang parte para sa bawat iniksyon; halos 1 pulgada ang layo mula sa dating mga parte ng pag-iniksyon, ngunit nasa parehong kabuuang parte. Gamitin ang lahat ng magagamit na mga parte sa parehong kabuuang parte bago lumipat sa iba pang parte. Huwag gumamit ng parehong parte na pinagturukan nang mas madalas kaysa sa isang beses bawat buwan o dalawa. Kung nagkakaproblema ka sa pagtingin sa mga maliliit na marka sa hiringgilya, humingi ng tulong. Gayundin, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang tungkol sa problemang ito. Maaari silang magbigay ng mga kasangkapan na mas madaling basahin, mga espesyal na kasangkapan upang matulungan kang punan ang hiringgilya, o prefilled syringes. ...