Intelence


Janssen Pharmaceutica | Intelence (Medication)


Desc:

Naglalaman ang Intelence ng aktibong sangkap na Etravirine, isang inhibitor na non-nucleoside reverse transcriptase. Ang gamot na ito ay ginagamit upang makatulong na makontrol ang isang impeksyon sa HIV sa mga taong gumagamit ng iba pang mga gamot sa HIV na hindi matagumpay. Ito ay isang de-resetang gamot lamang at dapat inumin sa bibig, karaniwang dalawang beses sa isang araw, o tulad ng itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor.

...

Side Effect:

Karaniwan, ang Intelence ay maaaring maging sanhi ng: banayad na pagduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, paninigas ng dumi; tuyong bibig, pangangasim ng sikmura; banayad na pantal sa balat; sakit ng ulo, pagkahilo, pagod na pakiramdam; pamamanhid o pangit na pakiramdam sa iyong mga kamay o paa; mga problema sa pagtulog (hindi makatulog), hindi pangkaraniwang mga panaginip; malabong paningin; nadagdagan ang pagpapawis; o mga pagbabago sa hugis o lokasyon ng taba ng katawan (lalo na sa iyong mga braso, binti, mukha, leeg, suso, at baywang). Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas bihirang, ngunit malubhang epekto ay kasama: isang reaksiyon sa alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding pamumula, pagbabalat, at pulang pantal sa balat; sakit sa dibdib; pagkalito, pagkabalisa, bangungot, pagkombulsyon (kombulsyon); pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi na kulay-luwad, paninilaw ng balat; mas madalang na pag-ihi kaysa sa dati; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; o anumang iba pang mga palatandaan ng bagong impeksyon. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman, lalo na ang sakit sa atay tulad ng hepataytis A, B. Dahil ang Intelence ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang aktibidad na ito nang ligtas. Huwag ring gumamit ng maraming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...