Intralipid


Baxter International | Intralipid (Medication)


Desc:

Ang intralipid 20% ay pwedeng gamitin sa isang pharmacy admixture program para maisagawa ang three-inone o total nutrition admixtures (TNA). Ito ay nagbibigay ng calorie sa katawan at mahahalagang fatty acid sa mga pasyente na nangangailangan ng nutrisyong parenteral sa mahabang panahon (karaniwang para sa higit pa kaysa sa 5 araw) at isang mapagkukunan ng mga mahahalagang fatty acid para sa maiwasan ang EFAD sa katawan. ...

Side Effect:

May ilang mga kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito tulad ng:sakit ng ulo, pagkahilo, pagkadulas, pagka-antok, pagduduwal, pagsusuka, o pagpapawis; mga palatandaan ng impeksyon (halimbawa ay lagnat, patuloy na namamagang lalamunan), sakit / pamamaga / pamumula sa lugar na tinurukan, sakit sa katawan / pamamaga / pamumula ng mga braso / binti, mala-bughaw na balat, biglaang pagtaas ng timbang, igsi ng paghinga, sakit sa likod / sakit sa dibdib. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto na ito ay nangyari:mga pagbabago sa pag-iisip / kalooban, sakit sa buto, kahinaan ng kalamnan, dilaw na balat / mata, madidilim na ihi, madaling pagkapaso / pagdurugo, matinding sakit sa tiyan / tiyan, paghinga sa paghihirap. Kapag nararanasan ang mga sumusunod na malubang reaksyong alerdyi ay humingi ng agarang medikal na atensyon:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Maging tapat sa doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mataas na bilang taba sa katawan (lipid) sa dugo; malubhang sakit sa atay, sakit sa bato, sakit sa baga, anemya, problema sa dugo. Habang tumatanda ang isang tao ay humihina o pumapalya na din ang kidney nito. Ang gamot na ito ay nagtataglay ng aluminyo sa katawan na tinanggal ng kidney natin. Ang mga matatandang tao ay maaaring mas malaki ang peligro para sa sakit sa kidney o bato na may kasamang mga pagbabago sa isip / kalooban habang ginagamit ang gamot na ito. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...