Intropin


Abbott Laboratories | Intropin (Medication)


Desc:

Ang Intropin / dopamine ay gamot na ginagamit sa mga kundisyon na nangyayari kapag ikaw ay nasa pagkabigla, na maaaring magdulot ng atake sa puso, trauma, operasyon, pagkabigo sa puso, pagkabigo sa bato, at iba pang mga seryosong kundisyon. Dagdagp pa rito, ang Dopamine ay isang klase ng gamot na may natural na sangkap galing sa katawan. Ito ay gumagana pamamagitan ng pagpapabuti ng lakas ng pagbomba ng puso at maisaayos ang daloy ng dugo sa kidney ng tao. Ibinibigay sa pamamagitan ng turok o injection. Pinapadaan ang gamot sa isang ugat (karaniwan sa braso) ang isang solusyon sa IV. Ang dosis at dami ng gamot na ibinigay ay nakasalalay sa kondisyong ginagamot at kung gaano karaming likido ang maaaring pwedeng maibigay. Laging sundin ang lahat ng mga payo ng doktor o parmasyutiko. ...

Side Effect:

May kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito kagaya ng:pagduduwal, pagsusuka o sakit ng ulo. Kung nagpapatuloy o lumala ang mga ito, ipaalam sa iyong doktor. Ireport kaagad:anumang hindi regular o mabilis na tibok ng puso, sakit sa dibdib, pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi malamang ngunit mag-ulat kaagad:ang anumang pangunahing pagbabago sa dami ng ihi, hindi pangkaraniwang cool na balat, masakit na mga bisig o binti, mabilis na pagbabago sa kulay ng balat. ...

Precaution:

Maging tapat sa inyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: Pheochromocytoma (tumor ng adrenal gland). Sabihin din sa iyong mga tagapag-alaga kung ikaw ay may matigas na arterya, mga problema sa sirkulasyon ng dugo, diabetes, frostbite, Buergers disease, hika, sulfite allergy, o isang kasaysayan ng mga clots ng dugo. Magsabi sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot kabilang ang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at mga suplementong herbal. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...