Invanz

Merck & Co. | Invanz (Medication)

Desc:

Ang Invanz / ertapenem ay ipinahihiwatig para sa paggamot ng mga pasyente na may sapat na gulang at mga pasyenteng pang-bata (3 buwan ang edad at mas matanda) na may kasunod na katamtaman hanggang sa matinding mga impeksyong sanhi ng mga madaling kapitan ng mga itinalagang mikroorganismo: (1) Mga komplikadong impeksyon sa loob ng puson; (2) kumplikadong mga impeksyon sa balat at sa istraktura ng balat, kabilang ang mga impeksyon sa paa sa diyabetis na walang osteomyelitis; (3) pulmonya na nakuha sa komunidad; (4) kumplikadong mga impeksyon sa daluyan ng ihi kabilang ang pyelonephritis; (5) matinding impeksyon sa balakang kabilang ang postpartum endomyometritis, septic abortion at impeksyong pagkatapos ng pag-operang ginekologiko. Ang Invanz ay ipinahiwatig sa mga may sapat na gulang para sa propilaksis ng impeksyon sa parteng kirurhiko kasunod ng elektibong kolorektal na operasyon. ...


Side Effect:

Mas karaniwan: pagtatae, mga infused na impeksyon sa ugat (phlebitis, thrombophlebitis), pagduwal at sakit ng ulo. Ang pamamaga, pamumula, pagsakit, o paghapdi sa parteng tinurukan ay maaaring mangyari. Ang gamot na ito ay maaari ring madalang na maging sanhi ng pagkasira ng tiyan, sakit ng ulo, pagduwal, pagsusuka, o pagtatae. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto ay nagaganap: mga kombulsyon, hindi pangkaraniwang panghihina. Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng isang malubhang kondisyon sa bituka (Clostridium difficile-associate pagtatae) dahil sa isang uri ng lumalaban na bakterya. Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari linggo hanggang buwan pagkatapos tumigil ang paggamot. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka: patuloy na pagtatae, sakit ng tiyan o sikmura / pamumulikat, dugo / uhog sa iyong dumi ng tao. Huwag gumamit ng mga produktong kontra-pagtatae o mga gamot sa narkotikong sakit kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito dahil ang mga produktong ito ay maaaring magpalala sa kanila. Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa pambibig na thrush o isang bagong impeksyon sa lebadura ng puke. Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung napansin mo ang mga puting patse sa iyong bibig, isang pagbabago sa pagkatas ng ari, pagkairita / pangangati ng ari, o iba pang mga bagong sintomas. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi na maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...


Precaution:

Mayroong pagiingat at pagiging epektibo sa mga bata na hindi inirerekomenda sa mga pasyente na mas bata sa 18 taon. Pag-iingat sa pagbubuntis at pagpapasuso. Bago gamitin ang Invanz, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa mga penicillin o cephalosporins; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Bago tumanggap ng gamot na ito sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa isang kalamnan, sabihin din sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa anumang mga lokal na pampamanhid na uri ng amide (hal. , Lidocaine); mga karamdaman sa utak (hal. , mga kombulsyon, pinsala sa ulo, tumor), sakit sa bato, sakit sa tiyan / bituka (hal. , kolaitis). Samakatuwid, ang mga matatanda ay maaaring mas may panganib na magkaroon ng ibang epekto habang ginagamit ang gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...

You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».