Iodine, strong - oral


Roche | Iodine, strong - oral (Medication)


Desc:

Gumagana ang yodo sa pamamagitan ng pagpapaliit sa laki ng glandulang teroydeo at sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng mga teroydeong hormon na ginagawa ng katawan. Ang gamot na ito ay naglalaman ng yodo at potasyum iodide. Ginagamit ito kasama ng mga gamot na kotra-teroydeo upang ihanda ang glandulang teroydeo para sa pag-aalis ng kirurhiko at upang magamot ang ilang partikular na kondisyon ng teroydeo (labis na produksiyon ng hormon sa thyroid, teroydeong kritikal). Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig alinsunod sa direksyon. Gamitin ang pampatak na kasama ng bote upang sukatin ang tamang dosis. Upang mapabuti ang lasa, ihalo ang dosis sa isang buong baso ng tubig, gatas, pormula, o dyus bago uminom.

...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksiyon sa alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga, lagnat na may kasamang sakit. Pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, pagtatae, metalikong lasa sa bibig, lagnat, sakit ng ulo, tumutulong sipon sa ilong, pagbahing, o akne ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: kasalukuyang pag-atake / paglala ng brongkitis, isang tiyak na uri ng kondisyon sa balat (dermatitis herpetiformis), isang tiyak na uri ng sakit sa daluyan ng dugo (hypocomplementemic vasculitis). Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan. Ang paulit-ulit na dosis ay nagdaragdag ng panganib na hadlangan ang pag-gana ng teroydeo sa hindi pa isinisilang na sanggol, na posibleng maging sanhi ng pinsala. Ang gamot na ito ay dumadaan sa gatas ng suso at maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na mga epekto sa isang sanggol na sumususo. Bago kumuha ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa yodo o potasyum iodide; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. ...