Iodotope


Bristol-Myers Squibb | Iodotope (Medication)


Desc:

Ang Iodotope / sodyum iodide I 131 ay ginagamit upang gamutin ang labis na produksiyon ng hormon sa teroydeo at ilang mga kaso ng kanser sa teroydeo. ...

Side Effect:

Maaaring kasama sa mga karaniwang epekto ang: banayad na may mas maliit na dosis na ibinigay para sa labis na produksyon ng hormon sa teroydeo ngunit maaaring mas malala sa mas malaking dosis na ibinigay para sa kanser sa teroydeo. Ang Iodotope ay maaaring maging sanhi ng pagsugpo sa utak ng buto, na magreresulta sa anemya, at pagbawas sa mga puting selula ng dugo at mga plaka ng dugo. Maaari din itong maging sanhi ng matinding lukemya. Sa malalaking dosis, ang mga sakit sa radyasyon ay nakikita sa mga sintomas ng pagduwal, pagsusuka, sakit sa dibdib, pagbilis ng tibok ng puso, pangangati ng balat, singaw sa balat, pantal, at posibleng pagkamatay, ay maaaring mangyari din. Krisis sa teroydeo (dahil sa produksyon ng maraming hormon sa teroydeo), maaaring mangyari ang matinding pamamaga ng mga glandula ng laway, at mga abnormalidad ng kromosomal. Sa ikatlong araw pagkatapos ng paggamot, ang isang konstelasyon ng mga palatandaan at sintomas ay maaaring mangyari kabilang ang panlalambot ng leeg at pamamaga, sakit sa paglunok, namamagang lalamunan, at ubo. Panghuli, ang pansamantalang pagnipis ng buhok ay maaaring mangyari sa dalawa hanggang tatlong buwan pagkatapos ng gamutan. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang o reaksyon sa alerdyi sa gamot na ito o anumang iba pang mga gamot. Sabihin din sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang iba pang mga uri ng mga alerdyi, tulad ng sa mga pagkain, tina, preserbatibo, o hayop. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay huwag gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...