Iopidine


Alcon | Iopidine (Medication)


Desc:

Naglalaman ang Iopidine ng sangkap na tinatawag na apraclonidine, na nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na alpha-2-adrenergic agonist, na gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng likidong nagagawa sa loob ng mata. Ginagamit ang Iopidine upang gamutin o maiwasan ang mataas na presyon sa loob ng mata na maaaring mangyari sa panahon at pagkatapos ng operasyong laser sa mata, o para sa panandaliang paggamot ng glawkoma. Ang gamot na ito ay de-reseta lamang. Gamitin ang patak sa mata na ito nang eksakto ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon at sundin ang mga tagubilin sa tatak para sa wastong paggamit. ...

Side Effect:

Karaniwan ang Iopidine ay maayos ang tolerasyon ng karamihan ng mga tao. Ang mga epekto tulad ng kakulangan sa ginhawa ng mata, pamumula o pagkasunog, paglabo ng paningin, pagkasira ng tiyan, pagkahilo, o pag-kaantok ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Iba pang mas bihirang, ngunit ang masamang reaksyon ay may kasamang isang alerdyi. Kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod, ihinto ang paggamit ng gamot na ito at humingi kaagad ng tulong medikal - makati, matubig na mata, nahimatay, mga pagbabago sa kaisipan / kalooban tulad ng depresyon, mabagal o hindi regular na tibok ng puso.

...

Precaution:

Bago gamitin ang Iopidine ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: depresyon; diyabetis; mataas na presyon ng dugo; isang istrok o maliit na istrok; Sakit na Raynaud; thromboangiitis obliterans; hinihimatay; o sakit sa puso, atay, o bato. Dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pag-kaantok at mga problema sa paningin ay hindi maaring magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong magagawa mong ligtas ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gumamit ng Iopidine na gamot nang walang payo ng iyong doktor. ...