Ipecac - oral


Unknown / Multiple | Ipecac - oral (Medication)


Desc:

Ang Ipecac ay nagdudulot ng pagsusuka sa pasyente. Ang nasabing gamot ay ginagamit upang alisan ang laman ng tiyan paragamutin ang pagkalason o labis na dosis sa gamot. Ito ay isang halaman na ginagamit upang gumawa ng gamot. Sa kabilang dako, ginagamit ang Ipecac Syrup para sa magdulot ng pagsusuka sa mga na sitwasyon na kinakailangan (halimbawa, pagkalason, labis na dosis sa gamot). Isa pa, ang Ipecac Syrup ay isang emetic na gumagana sa pamamagitan ng pagsusuka. ...

Side Effect:

May kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito. Alamin sa sarili kasama ang iyong doktor kung ang alinman sa mga pinaka-karaniwang epekto na ito ay nagpapatuloy o nagiging nakakainis:pagtatae; antok; mga cramp ng tiyan; pagsusuka. Kapag nararanasan ang mga sumusunod na malubang reaksyong alerdyi ay humingi ng agarang medikal na atensyon:pantal; pantal; pangangati; hirap sa paghinga; higpit sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); patuloy na pagsusuka; mabilis o hindi regular na tibok ng puso. ...

Precaution:

Iwasan ang magmaneho ng sasakyan, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Para maiwasan ang pagkahilo at maiwasan ang magkaroon ng sakit sa atay at pancreatitis, dapat mo ring limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ang pasyente ay dapat panatilihing aktibo at gumagalaw pagkatapos maibigay ang Ipecac. Ito ay gamitin na may matinding pag-iingat sa mga batang mas bata sa edad na 12 buwan. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...