Ipilimumab Injection


Bristol-Myers Squibb | Ipilimumab Injection (Medication)


Desc:

Ang Ipilimumab ay ipinahihiwatig para sa paggamot ng hindi mapigilan o metastatik na melanoma na hindi magagamot sa pamamagitan ng operasyon o na kumalat sa iba pang mga bahagi ng katawan. Ang iniksyong ipilimumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na mapabagal o mapahinto ang paglaki ng mga selulang kanser. ...

Side Effect:

Ang mga resulta ng Immunogenicity assay ay lubos na nakasalalay sa maraming mga kadahilanan kabilang ang pagkasensitibo at pagiging tiyak ng assay, metodolohiya ng assay, paghawak ng sampol, oras ng pagkolekta ng sampol, kasabay na gamot, at pinagbabatayan na sakit. Sa kabuuan ng mga klinikal na pag-aaral na gumagamit ng ipilimumab na dosis ng pag-iniksyon ng mga sumusunod na masamang reaksyon ay iniulat din: urticaria, malaking ulser sa bituka, esophagitis, talamak na sindromang depresyon sa hingahan, pagpalya ng bato, at reaksyon ng paghawa. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor at parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi inireseta na gamot, bitamina, suplementong nutrisyunal, at mga produktong erbal ang iyong ginagamit o balak mong gamitin. Sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng paglipat ng organo at kung mayroon ka o nagkaroon ka na ng isang karamdamang autoimmuno tulad ng sakit na Crohn, ulseryang kolaitis, lupus, o sarcoidosis, o kung ang iyong atay ay nasira ng gamot o sakit. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...