Iressa


AstraZeneca | Iressa (Medication)


Desc:

Ang Iressa ay isang gamot na kemoterapiya sa kanser. Nakagagambala ito sa paglaki ng mga selulang kanser at pinapabagal ang kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ginagamit ang Iressa sa paggamot ng hindi maliit na selula ng baga. Maraming mga selula, kabilang ang mga selula ng kanser, ay may mga reseptor sa kanilang mga ibabaw para sa epidermal growth factor (EGF), isang protina na karaniwang ginagawa ng katawan at nagtataguyod sa paglaki at pagdami ng mga selula. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto ay maaaring kasama ang isang potensyal na malubhang kondisyon ng baga na tinatawag na interstitial na sakit sa baga na nagdudulot ng pamamaga sa loob ng baga. Samakatuwid, ang mga pasyente na gumagamit ng Iressa / gefitinib na nagkakaroon ng bago o lumalala na pag-ubo, lagnat, o paghihirap sa paghinga ay dapat makipag-ugnayan kaagad sa kanilang doktor. Ang pangangati ng mata ay naobserbahan sa mga pasyente na tumatanggap ng Iressa / gefitinib, at ang mga pasyente na nagkakaroon ng pagsisimula ng mga bagong sintomas sa mata ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang doktor. Ang lahat ng mga pasyente na kumukuha ng Iressa ay dapat na humingi kaagad ng payong medikal kung nagkakaroon sila ng matindi o paulit-ulit na pagtatae, pagduwal, pagkawala ng gana sa pagkain, o pagsusuka. ...

Precaution:

Ang Iressa ay dapat lamang ibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng isang kwalipikadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan na may kaaranasan sa paggamit ng mga ahente ng kemoterapiya sa kanser. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay huwag gamitin ang gamot na ito. Kumunsulta sa iyong doktor. ...