Irinotecan - injection


Unknown / Multiple | Irinotecan - injection (Medication)


Desc:

Ang Irinotecan ay gamot para ang ibat-ibang pang mga uri ng cancer (tulad ng kanser sa baga at kanser sa buto). Ito aypwede ring gamitin upang gamutin ang kanser sa bituka at tumbong. Ginagamit ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagturok sa ugat ng isang propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon, laki ng katawan, at tugon sa paggamot. Gamitin lamang ang gamot ayon sa payo at gabay ng doktor. ...

Side Effect:

May kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito tulad ng napaka-seryosong ngunit bihirang reaksiyong alerdyi. Kumuha kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Dagdag pa rito, ang pagduduwal at pagsusuka ay maaaring maging malubha. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot upang maiwasan o mapawi ang pagduduwal at pagsusuka. Ang pagkain ng maraming maliit na pagkain, hindi kumakain bago paggamot, o paglilimita sa aktibidad ay maaaring makatulong na mabawasan ang ilan sa mga epekto na ito. Maaaring mangyari ang pansamantalang pagkawala ng buhok. Ang normal na kapal ng buhok ay dapat na bumalik matapos na ang paggamot. ...

Precaution:

Maging tapat sa doktor kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sumailalim sa radiation na gamutan, mga sakit sa utak sa dugo / buto. Iwasan ang magmaneho ng sasakyan, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Para maiwasan ang pagkahilo at maiwasan ang magkaroon ng sakit sa atay at pancreatitis, dapat mo ring limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...