Ismo


Roche | Ismo (Medication)


Desc:

Ismo / isosorbide mononitrate na tableta ay ipinahihiwatig para sa pag-iwas sa angina pectoris dahil sa sakit sa puso. Ang pagsisimula ng pagkilos ng isosorbide mononitrate na pambibig ay hindi sapat na mabilis para sa produktong ito upang maging kapaki-pakinabang sa pagpigil ng isang matinding yugto ng anginal. Ang inirerekumendang paggamit ng mga tabletang Ismo / isosorbide mononitrate ay 20 mg dalawang beses araw-araw, na may dalawang dosis na binibigyan ng 7 oras na pagitan. Para sa karamihan ng mga pasyente, magagawa ito sa pamamagitan ng pag-inom ng unang dosis sa paggising at ang pangalawang dosis pagkalipas ng 7 oras. Ang mga pagsasaayos ng dosis ay hindi kinakailangan para sa mga matatandang pasyente o pasyente na may binago sa pag-gana ng bato o hepatik. ...

Side Effect:

Tumawag sa iyong doktor kaagad kung mayroon kang malubhang epekto tulad ng: mabilis, mabagal, kumakabog, o hindi pantay na bilis ng tibok ng puso; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; problema sa paghinga, kulay-asul na kulay ng balat, pagod na pakiramdam; o lumalalang sakit ng angina. Ang sakit ng ulo, pagkahilo, pagkalula, pagduwal, at pamumula ay maaaring mangyari habang inaayos ng iyong katawan ang gamot na ito. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang sakit ng ulo ay madalas na isang senyales na gumagana ang gamot na ito. Maaaring inirekumenda ng iyong doktor ang paggamot sa sakit ng ulo ng isang over-the-counter pantanggal ng sakit (tulad ng acetaminophen, aspirin). Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nangyari: nahimatay, mabilis / hindi regular / pumipitik ang tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi na maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka o mayroon kang anumang mga alerdyi o ilang mga kondisyong medikal, tulad ng kamakailang pinsala sa ulo; anemya, mababang presyon ng dugo, pagkawala ng labis na tubig sa katawan (pagkatuyot), iba pang mga problema sa puso (tulad ng kasalukuyang pag-atake sa puso). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista na ginagamit mo ang gamot na ito. Ang mga matatandang matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito, lalo na ang pagkahilo at pagkalula, na maaaring dagdagan ang panganib na mahulog. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...