Isopto Atropine


Alcon | Isopto Atropine (Medication)


Desc:

Ang Isopto Atropine / atropine ophthalmic ay nagdudulot sa mga kalamnan sa iyong mata na magpahinga. Pinapalawak nito ang iyong balintataw. Ang iyong balintataw ay mananatiling malawak at hindi tutugon sa ilaw. Ang Isopto Atropine ay ginagamit upang palakihin (palawakin) ang iyong balintataw kapag mayroon kang kondisyon ng pamamaga o sa mga sitwasyong pagkatapos ng operasyon kung saan maaaring makatulong ang epektong ito. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nagaganap: pagkahilo, nahimatay, bago o nadagdagan ang presyon sa mata / sakit / pamamaga / paglabas ng katas. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: mabagal / mababaw na paghinga, pagbabago ng kaisipan / kalooban (hal. , Pagkalito, pagkabalisa), mabilis / hindi regular na tibok ng puso. Maaaring mangyari ang pagkasunog / paghapdi / pamumula ng mata, pangangati ng mata, o pansamantalang paglabo ng paningin. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, abisuhan kaagad ang iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nagaganap: pagkahilo, nahimatay, bago o nadagdagan ang presyon ng mata / sakit / pamamaga / paglabas ng katas. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: mabagal / mababaw na paghinga, pagbabago ng kaisipan / kalooban (hal. , Pagkalito, pagkabalisa), mabilis / hindi regular na tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi na maaaring kasama ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Isopto Atropine, sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi; glawkoma; iba pang mga kondisyon sa mata, sindromang Down, pinsala sa utak o spastik paralisis (sa mga bata). Matapos mong ilapat ang gamot na ito, ang iyong paningin ay maaaring maging pansamantala malabo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong ligtas na maisagawa ang mga naturang aktibidad. Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo sa ilaw ang iyong mga mata. Protektahan ang iyong mga mata sa maliwanag na ilaw. Gumamit ng madilim na salaming pang-araw kapag nasa labas. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga sanggol o maliit na bata dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto ng gamot. Huwag payagan ang gamot na ito na makapasok sa bibig ng bata. Tandaan na hugasan ang iyong mga kamay pagkatapos ng bawat paggamit. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...