Isosorbide mononitrate


UCB | Isosorbide mononitrate (Medication)


Desc:

Ang Isosorbide mononitrate ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na nitrates. Pinapaluwang nito (pinalalawak) ang mga daluyan ng dugo, na ginagawang mas madali para sa dugo na dumaloy sa mga ito at mas madali para sa puso na mag-bomba. Ginagamit ang Isosorbide mononitrate upang maiwasan ang pag-atake ng angina (sakit sa dibdib). Ang Isosorbide mononitrate ay hindi gagamutin ang isang atake ng angina na nagsimula na. Ang inirekumendang dosis ng isosorbide mononitrate ay 20 mg ng agarang paglabas ng mga tableta dalawang beses araw-araw. Ang dalawang dosis ay dapat ibigay nang 7 oras ang pagitan upang maiwasan ang tolerensya (nabawasan ang epekto pagkatapos ng maraming dosis). Ang dosis para sa tabletang pinatagal ang paglabas ay 30-240 mg isang beses araw-araw. ...

Side Effect:

Ang pananakit ng ulo ay ang pinaka-karaniwang epekto ng isosorbide mononitrate at kadalasang may kaugnayan sa dosis (pagdagdag ng mas mataas na dosis). Ang pamumula ay maaaring mangyari dahil ang isosorbide mononitrate ay nagpapalawak (nagpapalaki) ng mga daluyan ng dugo. Ang Isosorbide mononitrate ay maaaring maging sanhi ng isang matinding pagbagsak ng presyon ng dugo kapag tumatayo mula sa isang posisyon na nakaupo, na nagiging sanhi ng pagkahilo, palpitasyon, at panghihina. Upang mabawasan ang peligro ng mababang presyon ng dugo, ang mga pasyente ay dapat na tumayo nang dahan-dahan mula sa isang posisyon na nakaupo. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng isosorbide mononitrate kung kumukuha ka ng sildenafil (Viagra, Revatio). Malubhang, nakamamatay na mga epekto ay maaaring mangyari kung umiinom ka ng gamot na ito habang gumagamit ka ng sildenafil. Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa isosorbide mononitrate, isosorbide dinitrate, (Isordil, Dilatrate, Isochron), o nitroglycerin, o kung mayroon kang maagang palatandaan ng atake sa puso (sakit sa dibdib o mabigat na pakiramdam, kumakalat na sakit sa braso o balikat, pagduwal, pagpapawis, pangkalahatang masamang pakiramdam). Bago kumuha ng isosorbide mononitrate, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang pagpalya ng puso, mababang presyon ng dugo, o sakit sa bato. Ang Isosorbide mononitrate ay maaaring maging sanhi ng matinding pananakit ng ulo, lalo na sa unang gamit nito. Ang mga pananakit ng ulo na ito ay maaaring unti-unting maging hindi gaanong matindi habang patuloy kang gumagamit ng gamot. Huwag ihinto ang paginom ng isosorbide mononitrate. Tanungin ang iyong doktor bago gumamit ng anumang gamot sa sakit ng ulo. Ang Isosorbide mononitrate ay hindi gagamutin ang isang atake ng angina na nagsimula na. Regular na gamitin ang gamot na ito upang maiwasan ang atake sa angina. Muling kumuha ng reseta bago ka tuluyang maubusan ng gamot. Huwag biglaang itigil ang paginom ng isosorbide mononitrate. Ang paghinto bigla ay maaaring maging sanhi ng isang matinding pag-atake ng angina. ...