Kaletra


Abbott Laboratories | Kaletra (Medication)


Desc:

Ang Kaletra ay kombinasyong produkto na naglalaman ng dalawang gamot, lopinavir at ritonavir. Ang produktong ito ay ginagamit kasabay ang iba pang mga gamot upang makatulong na kontrolin ang iyong impeksyon sa HIV, sa gayon mapapabuti ang iyong kalidad ng buhay. Binabawasan din nito ang iyong panganib na makakuha ng mga komplikasyon sa mga sakit mula sa HIV (hal. , oportunistang impeksyon, kanser). Ang produktong Keletra / lopinavir at ritonavir ay hindi isang lunas para sa impeksyon sa HIV, at hindi nito napipigilan ang pagkalat ng HIV sa iba sa pamamagitan ng pakikipagtalik o kontaminasyon sa dugo (hal. , pagturok ng mga gamit ng karayom). Ang parehong lopinavir at ritonavir ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang mga HIV protease inhibitors. Ang ritonavir sa produktong ito ay tumutulong sa lopinavir na manatili sa iyong katawan. Ang epekto na ito ay bumubuo ng dami ng lopinavir sa iyong katawan, pinalalakas ang pagiging epektibo nito. ...

Side Effect:

Ang karaniwang mga epekto ng Kaletra ay may kasamang pagtatae, pagduduwal, pagsakit ng tiyan (puson), panghihina, pagsusuka, sakit ng ulo, o pagsakit tiyan. Hindi lamang ito ang lahat ng mga posibleng epekto ng Kaletra. Itigil ang paginom ng Kaletra at agad tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang mga malubhang epekto:sakit ng ulo na may pagsakit ng dibdib at malubhang pagkahilo, nanghihina, mabilis o malakas na pagtibok ng puso; mga pagbabago sa paningin; nadagdagan ang pag-ihi o matinding pagkauhaw; masakit na pagtayo ng titi o tumatagal ng mas mahaba kaysa sa 4 na oras; mga palatandaan ng isang bagong impeksyon, tulad ng lagnat o panginginig, ubo, o mga sintomas ng trangkaso; labis na pagpapawis, panginginig ng iyong mga kamay, pagkabalisa, pakiramdam ng magagalitin, mga problema sa pagtulog (hindi makatulog); pagtatae, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, mga pagbabago sa pagregla, kawalan ng lakas, pagkawala ng gana makipagtalik; pamamaga sa iyong leeg o lalamunan (paglaki ng teroydeo); panghihina ng kalamnan, pakiramdam ng pagkapagod, pagsakit ng kasu-kasuan o kalamnan, kinakapos sa paghinga; mga problema sa paglalakad, paghinga, pagsasalita, paglunok, o paggalaw ng mata; mahina o parang tinutusok-tusok na pakiramdam sa iyong mga daliri o daliri ng paa, malubhang pagsakit ng likod, pagkawala ng kontrol sa pantog o bituka; matinding sakit sa parteng itaas ng iyong tiyan na kumakalat papunta sa iyong likod, pagduduwal at pagsusuka; pagkawala ng ganang kumain, nangangati, malabong ihi, kulay luad na dumi, paninilaw ng balat (paninilaw ng balat o mga mata); o malubhang reaksyon ng balat - lagnat, pamamaga ng lalamunan, pamamaga sa iyong mukha o dila, mainit na pakiramdam sa iyong mga mata, pananakit ng balat, na may kasamang pula o lilang pamamantal na kumakalat (lalo na sa mukha o itaas na parte katawan) at nagiging sanhi ng pamumula at pagbabalat. ...

Precaution:

Ang Kaletra ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyon na nakakaapekto sa ritmo ng puso (QT prolongation). Bago gamitin ang produktong ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa alinman sa lopinavir o ritonavir; o sa iba pang mga HIV protease inhibitors tulad ng amprenavir, indinavir o saquinavir; o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kapag malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Ang ilang mga pasyente na gumagamit ng Kaletra ay maaaring magkaroon ng pamamaga sa pankreas at problema sa atay, na maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Ang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa ritmo ng puso, malaking pagtaas ng triglycerides at kolesterol, diabetes, pagtaas ng asukal sa dugo, mga pagbabago sa taba ng katawan, at / o pagtaas ng pagdurugo sa mga taong may hemophilia. Ang ilang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng mga palatandaan at sintomas ng mga malubhang impeksyon na dati nang mayroon pagkatapos nilang simulan ang mga gamot laban sa HIV. ...