Kaon CL


Pfizer | Kaon CL (Medication)


Desc:

Ang Kaon CL / potasyum klorido ay isang mineral na matatagpuan sa maraming pagkain at kinakailangan para sa maayos na takbo ng iyong katawan, lalo na ang pagtibok ng iyong puso. Ginagamit ito upang maiwasan o upang gamutin ang mababang antas ng potasyum sa dugo (hypokalemia). Ang antas ng potasyum ay maaaring maging mababa bilang resulta ng isang sakit o mula sa paggamit ng ilang mga gamot, o pagkatapos ng matagal na sakit na may kasamang pagtatae o pagsusuka. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang reaksyon sa potasyum ay madalas sa sistemang panunaw na may kasamang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagutot at hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. Ang pangangati at pinsala sa tiyan, halimbawa, ulserasyon, ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga suplementong potasyum kasabay ng pagkain, pagbabawas ng dosis, o pagtunaw ng mga nakahandang likido sa juice. Ang mas mahalagang epekto ay may kasamang mataas na antas ng potasyum sa dugo, pagdurugo o pagbubutas ng tiyan o maliit na bituka mula sa mga ulser, at pag-sikip (paghigpit) ng maliit na bituka mula sa mga gumaling na ulser. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng gamot na ito kung mayroon kang bagsak na kidney, Addison's disease, malubhang pagkasunog o iba pang pinsala sa tisyu, kung ikaw ay may kakulangan ng tubig sa katawan, kung gumamit ka ng ilang diuretics (water pills), o kung mayroon kang mataas na antas ng potasyum sa iyong dugo (hyperkalemia). Huwag durugin, nguyain, hiwain, o sipsipin ang isang extended-release na tablet o kapsula. Lunukin nang buo ang tableta. Ang paghiwa o pagdurog ng tableta ay maaaring maging sanhi ng sobrang gamot na maipalabas sa isang pagkakataon lamang. Ang pagsipsip sa isang tabletang potasyum ay maaaring magdulot ng pangangati sa iyong bibig o lalamunan. Inumin ang gamot na ito kasabay ang pagkain o pagkatapos kumain. Upang matiyak na ang gamot na ito ay nakakatulong sa iyong kondisyon, ang iyong dugo ay maaaring kailanganing suriiin nang madalas. Ang bilis o bagal ng pagtibok ng iyong puso ay maaari ring suriin gamit ang isang electrocardiograph o ECG / EKG upang masukat ang elektrikal na aktibidad ng puso. Ang pagsusuri na ito ay makakatulong sa iyong doktor na matukoy kung gaano katagal ang iyong magiging gamutan gamit ang potasyum. Ang mga malubhang epekto ng potasyum ay kinabibilangan ng iregular na tibok ng puso, panghihina ng kalamnan o pakiramdam ng pagkapilay, matinding sakit sa tiyan, at pamamanhid o pakiramdam ng kiliti sa iyong mga kamay, paa, o bibig. Huwag itigil ang pag-inom ng gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Kapag biglaan mong itinigil ang paginom ng potasyum, ang iyong kondisyon ay maaaring lumala. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...