Kemstro


Schwarz Pharma | Kemstro (Medication)


Desc:

Ang Kemstro / baclofen ay kapaki-pakinabang para sa pagpapagaan ng mga palatandaan at sintomas ng panlalamya na nagreresulta mula sa maraming esklerosis, lalo na para sa pagpapagaan ng pamumulikat ng flexor at magkakasabay na sakit, klonus, at paninigas ng kalamnan. Ang mga pasyente ay dapat magkaroon ng reversible na panlalamya upang ang paggamot sa Kemstro ay makakatulong sa pagpapanumbalik ng natitirang gamit nito. Ang Kemstro ay maaari ring may epekto sa mga pasyente na may pinsala sa gulugod at iba pang mga sakit sa gulugod. ...

Side Effect:

Ang Kemstro ay maaaring maging sanhi ng pag-kaantok, panghihina, pagkahilo, sakit ng ulo, kumbulsyon, pagduduwal, pagsusuka, mababang presyon ng dugo, tibi, pagkalito, paghina ng paghinga, kawalan ng kakayahan na makatulog, at mas madalas na pag-ihi o hindi paglabas ng ihi. Ang biglaang pagtigil sa paggamit ng oral Kemstro ay maaaring magdulot ng mga kumbulsyon at guni-guni. Ang biglaang pagtigil ng intrathecal baclofen ay maaaring magresulta sa mataas na lagnat, rebound spasticity, paninigas ng kalamnan, at rhabdomyolysis (pagkasira ng kalamnan) na maaaring humantong sa pagbagsak ng ilang mga organo, kabilang ang bato, atpati pagkamatay. ...

Precaution:

Ang Kemstro ay hindi naisaad sa paggamot ng pamumulikat ng mga kalamnan ng mga buto na nagreresulta mula sa mga sakit ng rayuma. Ang pagiging epektibo ng Kemstro sa istrok, cerebral palsy, at Parkinson's disease ay hindi naitatag at, samakatuwid, hindi inirerekomenda para sa mga kondisyong ito. Ang Kemstro / baclofen ay dapat gamitin nang may pag-iingat kung saan ang pananamlay ay ginagamit upang mapanatili ang matuwid na postura at balanse sa lokomosyon o sa tuwing ang pananamlay ay ginagamit para sa mas maayos na pagtakbo ng katawan. Sa mga pasyente na may epilepsi, ang klinikal na estado at electroencephalogram ay dapat na subaybayan sa mga regular na agwat, dahil ang pagkasira ng kontrol sa kumbulsyon at ang EEG ay paminsan-minsan nang naiuulat sa mga pasyente na gumagamit ng Kemstro / baclofen. Dahil sa posibilidad ng pagpapakalma, ang mga pasyente ay dapat na pinag-iingat sa pagpapatakbo ng mga sasakyan o iba pang mga mapanganib na makinarya, at ang mga aktibidad na maaring maging mapanganib nang dahil sa pagbaba ng antas ng pagkaalerto. Ang mga pasyente ay dapat ding pinag-iingat sapagkat ang epekto ng central nervous system depressants ng baclofen ay maaaring maging additive sa mga alkohol at iba pang mga CNS depressants. ...