Lamisil


Novartis | Lamisil (Medication)


Desc:

Ang lamisil/terbinafine ay isang antifungal antibiotic. Ang lamisil ay ginagamit sa paggamot ng mga impeksyong dulot ng fungus na nakaaapekto sa mga kuko sa daliri ng kamay o kuko sa daliri ng paa. Ang lamisil oral granules ay ginagamit sa paggamot sa fungal infection ng scalp hair follicle sa mga bata na hindi bababa sa 4 na taong gulang. ...

Side Effect:

Karamihan sa karaniwang lamisil ay maaaring magdulot ng:sakit ng tiyan, heartburn, pagdudumi; sakit ng ulo; pagod na pakiramdam; runny o stuffy nose, namamagang lalamunan, cold symptoms; katamtaman na pagpapantal sa balat o pangangati; hindi pangkaraniwan o hindi kanais-nais na lasa sa iyong bibig; o mababang panlasa. Kung mayroon man sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang mas malubhang adverse reaction ay kinabibilangan ng:allergy - pagpapantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o hives; pinsala sa atay - pagkahilo, sakit sa tiyan, pagkawala ng ganang kumain, pangangati, dark urine, clay-colored stools, paninilaw (paninilaw ng balat o mata); joint pain o pamamaga, namamagang glands, patchy skin color, o butterfly-shaped na pantal sa iyong mga pisngi at ilong; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; pagbabago sa paningin; pagbaba ng timbang dahil sa pagbabago ng panlasa; scaly, pangangati, at flaky na pantal sa balat; o lagnat, namamagang lalamunan, at sakit ng ulo na may matinding blistering, pagbabalat, at pulang pantal sa balat. Kung may mapansin na alinman sa mga ito ay humingi agad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Upang matiyak na ligtas mong magagamit ang lamisil, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy o ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa atay; sakit sa bato; kasaysayan ng depression, o autoimmune disorder tulad ng lupus o psoriasis. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...