Levitra


Bayer Schering Pharma AG | Levitra (Medication)


Desc:

Ang Levitra/vardenafil ay isang gamot para sa erectile dysfunction (ED) sa mga kalalakihan - kalagayan kung saan mahirap na patigasin panatiling tayo ang ari. Gamitin ang Levitra nang ayon sa direksyon ng iyong doktor. Para sa karamihan ng mga kalalakihan, ang rekomendadong panimulang dosage ay 10 mg. Gamitin ang Levitra ng hindi hihigit sa isang beses sa isang araw. Ang gamot na ito ay dapat inumin na may agwat na hindi bababa sa 24-oras. Ang ilang mga kalalakihan ay maaaring makakuha lamang ng mababang dosage ng Levitra dahil sa kanilang kondisyong medikal o gamot na iniinom. Magrereseta ang iyong doktor ng dosage na angkop para sa iyo. ...

Side Effect:

Karaniwang mga side-effect: hindi pagkatunaw ng pagkain; pakiramdam ng sakit (pagduwal); pagkahilo; magulo o masipon na ilong. Ang pinaka-karaniwang mga epekto ng Levitra ay sakit ng ulo, pamumula, maarok o runny nose, hindi pagkatunaw ng pagkain, pagkabalisa sa tiyan, o pagkahilo. Ang Levitra ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod: pagtigas ng ari na tumatagal ng higit sa 4 na oras; mga pagbabago sa paningin ng kulay, tulad ng pagkakita ng isang asul na kulay sa mga bagay o nahihirapang sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kulay na asul at berde. Sa mga bihirang pagkakataon, ang mga kalalakihan na kumukuha ng PDE5 inhibitors (mga gamot sa erectile dysfunction, kasama ang Levitra) ay nag-ulat ng isang biglaang pagbaba o pagkawala ng paningin sa isa o parehong mga mata o isang biglaang pagbawas o pagkawala ng pandinig, minsan may pag-ring sa tainga at pagkahilo. Hindi posible na matukoy kung ang mga kaganapang ito ay direktang nauugnay sa mga PDE5 inhibitor, sa iba pang mga sakit o gamot, sa iba pang mga kadahilanan, o sa isang kumbinasyon ng mga kadahilanan. Kung nakakaranas ka ng biglaang pagbawas o pagkawala ng paningin o pandinig, itigil ang paggamit ng Levitra at makipag-ugnay kaagad sa isang doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong healthcare provider kung mayroon kang allergy sa vardenafil o sa iba pang sangkap ng Levitra; kung mayroon kang matinding sakit sa atay o puso; kung ikaw ay nagga-dialysis; kung kamakailan ay nagkaroon ka ng stroke o atake sa puso; kung ikaw ay may mababang presyon ng dugo; kung ang iyong pamilya ay mayroong kasaysayan ng mga degenerative na sakit sa mata (tulad ng retinitis pigmentosa); ay nagkaroon ng matinding pagkawala ng paningin, o kung mayroon kang kondisyon sa mata na tinatawag na non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION); may ulcer sa tiyan; may problema sa pagdurugo; pagka-deform sa hugis ng ari o Peyronie's disease; pagtigas ng ari na tumagal ng higit sa 4 na oras; mayroong mga problema sa blood cell tulad ng sickle cell anemia, multiple myeloma, o leukemia; may problema sa pandinig. ...