Levothroid


Sanofi-Aventis | Levothroid (Medication)


Desc:

Ang Levothroid/levothyroxine, ay kapalit sa thyroid hormone upang makontrol ang enerhiya at metabolismo ng katawan, kapag ito ay nasa mababang antas. Ang gamot na ito ay ginagamit para lunasan ang hypothyroidism (mababang antas ng thyroid hormone). Ginagamit din ang Levothyroxine upang gamutin o maiwasan ang paglaki ng glandula, ang kondisyong tinatawag na goiter, dahil sa mga imbalances ng hormon, radiation theraphy, operasyon, o cancer. Inumin ang gamot na ito gamit ang isang basong tubig, kadalasan isang beses sa isang araw, habang walang laman ang tiyan, 30 minuto hanggang 1 oras bago mag-agahan, o base sa itinakda ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Maliban sa benepisyal na epekto, maaari itong maging sanhi ng matitinding side-effect tulad ng: allergic reaction - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit ng ulo; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); kinakabahan o naiiritang pakiramdam; lagnat, mainit na pag-flash, pagpapawis; mga pagbabago sa iyong mga pagregla; pagbabago ng gana sa pagkain, o pagbabago ng timbang. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Ang isang hindi gaanong seryosong epekto ay ang pagkawala ng buhok, ngunit nagaganap lamang ito sa mga unang ilang buwan ng paggamot. Kung sakaling tumagal o lumala ito, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang allergy, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: sakit sa thyroid na tinatawag na thyrotoxicosis; sakit sa puso, coronary artery disease, o isang kasaysayan ng pamumuo ng dugo; diabetes; anemya; mga problema sa iyong pituitary o adrenal glands; hindi pa nagagamot o hindi kontroladong adrenal gland disorder; o atake sa puso. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...