Lincocin


Pfizer | Lincocin (Medication)


Desc:

Ang Lincocin/lincomycin HCl ay ginagamit sa panggagamot ng mga seryosong impeksyon ng mga sumusunod na mikrobyong mahina sa gamot na ito: streptococci, pneumococci, at staphylococci. Kailangang may kaakibat na antibiotic therapy ang bawat surgical na operasyon. Ang paggamit nito ay dapat na nakalaan para sa mga pasyente na allergic sa penicillin o iba pang mga pasyente kung saan ang penicillin ay hindi naaangkop. Ang Lincocin/lincomycin ay nakitang epektibo sa panggagamot ng mga impeksyong staphylococcal na mataas ang resistensiya sa iba pang mga antibiotics ngunit mahina laban sa lincomycin. Dapat isagawa ang bacteriologic na pag-aaral upang matukoy ang mga organismo na nagdulot ng impeksyon at ang kanilang kahinaan laban sa lincomycin. ...

Side Effect:

Ang pagpapantal sa balat, urticaria at vaginitis at bihirang mga kaso ng exfoliative at vesiculobullous dermatitis ay naiulat. Ang neutropenia, leukopenia, agranulocytosis at thrombocytopenic purpura ay naiulat. Mayroong mga bihirang ulat ng aplastic anemia at pancytopenia kung saan ang Lincocin/lincomycin HCl ay hindi matanggal sa mga pinaghihinalaan bilang causative agent nito. Bagaman walang direktang ugnayan sa pagitan ng lincomycin at pinsala sa bato ang napatunayan, ang renal dysfunction tulad ng azotemia, oliguria, at/o proteinuria ay na-obserbahan sa mga bihirang pagkakataon. ...

Precaution:

Kasama ng antibiotic therapy, ang ilang mga impeksyon ay maaaring mangailangan ng incision, drainage o iba pang operasyon. Ang Lincocin/lincomycin HCl ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may kasaysayan ng hika o makabuluhang allergy. Ang Lincocin/lincomycin HCl ay dapat na i-reseta nang may pag-iingat sa mga indibidwal na may kasaysayan ng gastrointestinal disease, lalo na ang colitis. Sa panahon ng matagal na therapy na may Lincocin/lincomycin HCl, dapat gawin ang pana-panahong pagsusuri sa kalagayan ng atay at bato at bilang ng dugo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...