Lincomycin - oral


Biotecnol | Lincomycin - oral (Medication)


Desc:

Ang lincomycin ay isang antibiotic na ginagamit upang gamutin ang iba't ibang uri ng impeksyon ng bakterya:malubhang impeksyon na maygram-positive sensitive:streptococci (maliban sa Streptococcus faecalis), pneumococci, staphylococci (kabilang ang penicilinazo-secretory, ngunit hindi ang mga may resistant sa methicillin), malubhang impeksyon na may anaerobes sensitive pathogens. Ang lincomycin ay pinakamainam na gamitin kapag walang laman ang tiyan 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain, ngunit maaaring gamitin nang may kasamang pagkain o gatas kung magkakaroon ng stomach upset. Inumin ang gamot na ito nang may isang basong tubig maliban na lang kung may iba pang sinabi ang iyong doktor. Huwag hihiga nang 30 minuto pagkatapos inumin ang gamot na ito. Ang mga antibiotics ay mas gumagana kapag ang dami ng gamot sa iyong katawan ay pinananatili sa constant level. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng stomach upset, pagdudumi, sakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, sore mouth at cramps na dapat mawala sa ilang araw matapos mag-adjust ang iyong katawan sa gamot. Kung ang mga sintomas na ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Kung ang pagdudumi ay naging problema, huwag gagamit ng anumang gamot na anti-diarrhea. ...

Precaution:

Lincomycin at clindamycin allergy, sakit sa atay, sakit sa bato, renal, endocrine at metabolic, mga batang wala pang isang buwan, mag-ingat o iwasan ng nagbubuntis at naggagatas, mag-ingat ang mga matatanda, ang mga may mga problema sa panunaw (lalo na ang colitis), may allergy, hindi indicated para sa prophylaxis of rheumatic fever. Maging maingat kapag ang nondepolarizing skeletal muscle ay naugnay sa substance (potentiation ng muscle paralysis), na hindi nauugnay sa erythromycin (mutual antagonism). Ipagbigay-alam sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng:colitis o iba pang gastrointestinal disease, problema sa atay, problema sa bato, allergiessa tartrazine (yellow dye) o iba pang mga gamot. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...