Liquid Pred


Mylan Laboratories | Liquid Pred (Medication)


Desc:

Ang Liquid Pred/prednisone ay isang steroid na ginagamit upang mabawasan ang pamamaga sa iba`t ibang bahagi ng katawan. Maaari din itong magamit upang lunasan ang pagduduwal at pagsusuka dahil sa chemotherapy, at upang madagdagan ang ganang kumain ng mga pasyente na may cancer na may matinding problema sa gana sa pagkain. Ang Liquid Pred ay katulad ng isang hormone na ginagawa ng adrenal glands(mga glands na matatagpuan sa itaas na bahagi ng mga bato). ...

Side Effect:

Ang mga posibleng epekto ay maaaring kabilangan ng: pagtaas ng bilang ng white blood cells ng dugo, asukal sa dugo, at presyon ng dugo; pagdagdag sa gana sa pagkain; pagpapanatili ng likido (pakiramdam na bloated); pamamaga ng iyong mga kamay at paa; Dagdag timbang; mas mataas na peligro ng impeksyon; pangangati ng tiyan; dumudugong ulser; problema sa pagtulog; hyperactivity (mas aktibo kaysa sa dati, hindi mapanatiling kalmado o napirmi sa isang lugar); nadagdagan ang pagkamayamutin, pagbabago ng kondisyon, psychosis (pagkalito, guni-guni, pagkawala ng ugnayan sa realidad); maitim na pagdumi (agad na tawagan ang doktor). Ang pagkuha ng Liquid Pred sa loob ng mahabang panahon ay maaaring maging sanhi ng: pagdami ng buhok sa mukha; bali sa mga buto na sumusuporta sa bigat ng mga pasanin, ang mga buto na sumusuporta sa iyong timbang (iyong mga nasa binti at balakang); glaucoma (isang sakit sa mata na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng paningin at pagkabulag); mas mataas na peligro na makaranas ng pamumuo ng dugo; pamamaga ng mukha. ...

Precaution:

Bago simulan ang paggamit sa Liquid Pred, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang iba pang mga gamot na iyong iniinom (kabilang ang reseta, over-the-counter, bitamina, mga produktong herbal, atbp. ). Huwag kumuha ng aspirin, o mga produktong naglalaman ng aspirin maliban kung partikular na pinapayagan ito ng iyong doktor. Huwag tumanggap ng anumang uri ng pagbabakuna nang walang pag-apruba ng iyong doktor habang kumukuha ng Liquid Pred. Kung ikaw ay gumagamit ng Liquid Pred na tabletas araw-araw, sa loob ng mahabang panahon, maaaring makaranas ng mga seryosong epekto kung biglang ihihinto ang gamot. Huwag ihinto ang pag-inom ng gamot na ito maliban kung idirekta ng iyong healthcare provider. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...