Live Flu Vaccine


Medicis | Live Flu Vaccine (Medication)


Desc:

Mayroong dalawang uri ng bakuna laban sa influenza: (1) live, attenuated influenza vaccine (LAIV) ay naglalaman ng buhay ngunit pinahinang influenza virus. Ito ay ini-ispray sa mga butas ng ilong; (2) hindi aktibo (pinatay) na inluenza vaccine, kilala sa ngalan na flu shot, ay ibinibigay sa pamamagitan ng injection. Ang influenza virus ay palaging nagbabago, kaya inirerekumenda ang taunang pagbabakuna. Bawat taon sinusubukan ng mga siyentipiko na itugma ang mga virus sa bakuna sa mga malamang na maging sanhi ng trangkaso sa taon na iyon. Hindi kayang pigilan ng influenza vaccine ang mga sakit na dulot ng ibang mga virus, kabilang ang ibang strain ng influenza virus na hindi kasama sa bakuna. Tumatagal ng hanggang 2 linggo bago mabuo ang proteksyon pagkatapos ng pagbabakuna. Ang proteksyon ay tumatagal ng halos isang taon. Ang LAIV ay hindi naglalaman ng thimerosal o iba pang mga preservatives. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Live Flu Vaccine ay ang pag-ubo, pag-sisipon ng ilong, pagbabara ng ilong, pananakit ng lalamunan, sakit ng ulo, pagkaligalig, pananakit ng kalamnan, pagkapagod o panghihina at lagnat. Ang mga reaksyon ng hypersensitivity ay naiulat din. Ang Live Flu Vaccine ay hindi dapat ibigay sa mga indibidwal na may hika dahil maaari itong magpagrabe sa wheezing. ...

Precaution:

Ang Live Flu Vaccine ay vaccine na naglalaman ng buhay na virus. Ang bakuna sa Influenza virus ay magagamit din sa isang iniksyon na form, na kung saan ang bakuna ay naglalaman ng patay na virus. Ang medication guide na ito ay patungkol lamang sa nasal spray form ng bakunang ito. Sa loob ng hindi bababa sa 21 araw pagkatapos makatanggap ng Live Flu Vaccine, iwasang lumapit sa sinumang nagtataglay ng mahinang immune system na dulot ng sakit (tulad ng cancer, HIV, o AIDS), o ng ilang mga gamot tulad ng steroid, cancer chemotherapy, o radiation treatment . Ang isang taong may mahinang immune system ay maaaring magkasakit kung sila ay mapalapit sa iyo pagkatapos mong makatanggap influenza vaccine. Maaari ka pa ring makatanggap ng bakuna kahit na mayroon kang sipon o lagnat. Sa kaso ng isang matinding karamdaman na may lagnat o anumang uri ng impeksyon, maghintay hanggang sa gumaling ka bago tumanggap ng Live Flu Vaccine. Ang pagkakaroon ng influenza (karaniwang kilala bilang trangkaso) ay mas mapanganib sa iyong kalusugan kaysa sa pagtanggap ng bakuna upang maprotektahan laban dito. Ang trangkaso ay nagdudulot ng libu-libong mga pagkamatay bawat taon, at daan-daang libong pagpapa-ospital. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...