Amnesteem


Mylan Laboratories | Amnesteem (Medication)


Desc:

Ang Amnesteem/isotretinoin ay isang porma ng bitaminang A. binabawasan nito ang dami ng langis na nilalabas ng mga glandula ng langis sa iyong balat, at tumutulong sa iyong balat na baguhin ang sarili ng mabilis. Ito ay ginagamit upang gamutin ang matinding nodyular na tigyawat na hindi na tumutugon sa ibang mga paggagamot, kasama ng mga antibiyutiko. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng isotretinoin ay tuyong balat, pangangati, tuyong ilog, pagdurugo ng ilong, bitak sa mga gilid ng bibig, tuyong bibig, at implamasyon ng mga putting pitsa sa mata. Ang mga pagsakit ng kasu-kasuan ay karaniwan. Ang mga pasyente ay maaaring makabuo ng pagtaas ng kolesterol sa dugo at mga triglyceride. Ang mga sikayatrikong problema tulad ng depresyon, halusinasyon at kaugaliang pagpapakamatay ay naiulat. Ang mga madalang na epekto ay may kasamang inpeksyon ng balat, pamamalat, pagkasensitibo sa araw, panghihina ng pandinig at hepataitis. Madalang, ang isotretinoin ay pwedeng magsanhi ng pamamaga ng utak, na nagpuprodyus ng pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, at mga pagbabago sa paningin. ...

Precaution:

Ang Isotretinoin ay pwedeng magsanhi ng matindi, banta sa buhay na mga depekto sa kapanganakan. Huwag gamitin ang Isotretinoin kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Huwag gagamit ng mga bitaminang suplementong naglalaman ng bitaminang A habang ikaw ay gumagamit ng Isotretinoin. Huwag magbibigay ng dugo sa loob ng 30 araw man lamang pagkatapos mong ihinto ang paggamit nito. ...