Lotrel


Novartis | Lotrel (Medication)


Desc:

Ang Lotrel ay kombinasyon ng gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension). Karaniwan itong ibinibigay pagkatapos na subukan at hindi magtagumpay ang iba pang mga gamot sa presyon ng dugo. Ang amlodipine ay nasa pangkat ng mga gamot na tinatawag na calcium channel blockers. Ang amlodipine ay nakarerelaks (nagpapalawak) sa blood vessels at nagpapabuti sa daloy ng dugo. Ang benazepril ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na ACE inhibitors. Ang ACE ay tumutukoy sa angiotensin converting enzyme. Pinapalawak din ng benazepril ang mga blood vessels at pinipigilan din ang katawan na panatilihin ang tubig. Ang antihypertensive na epekto ng Lotrel ay higit na nakakamit sa loob ng 2 linggo. Ang amlodipine ay epektibong gamot ng hypertension na ginagamit isang beses sa isang araw na may dosage na 2. 5-10 mg habang ang benazepril ay epektibo sa dosage na 10-80 mg. ...

Side Effect:

Ang mga problemang sekswal tulad ng impotence, at polyuria, dry mouth, pagkahilo, sakit ng tiyan, constipation, pagdudumi, dyspepsia, at esophagitis, insomnia, nerbiyos, pagkabalisa, panginginig, at bawas na libido. Ang iba pang madalang na naiuulat na mga epekto ay kasama ang pananakip ng dibdib, ventricular extrasystole, gout, neuritis, tinnitus, alopecia, upper respiratory tract infection, palpitations at somnolence. Sa postmarketing na nalaman sa benazepril, mayroong mga bihirang ulat ng Stevens-Johnson syndrome, pancreatitis, hemolytic anemia, pemphigus, at thrombocytopenia. ...

Precaution:

Upang matiyak na ligtas mong magagamit ang Lotrel, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga allergy o kung mayroon ka ng iba pang mga kondisyong ito:sakit sa bato (o kung ay nag-da-dialysis); sakit sa atay; sakit sa puso o congestive heart failure; diabetes; o kung nasa low-salt diet ka. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...