Lovastatin


Merck & Co. | Lovastatin (Medication)


Desc:

Ang Lovastatin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na HMG CoA reductase inhibitors, o statins. Binabawasan ng Lovastatin ang antas ng masamang kolesterol (low-density lipoprotein, o LDL) at triglycerides sa dugo, habang pinapataas ang antas ng mabuting kolesterol (high-density lipoprotein, o HDL). Iniinom ang Lovastatin upang mapababa ang panganib ng stroke, atake sa puso, at iba pang mga komplikasyon sa puso sa mga taong may diabetes, coronary heart disease, o iba pang mga sanhi ng panganib. Ang Lovastatin ay ipinaiinom sa mga may hustong gulang at mga bata na hindi bababa sa 10 taong gulang. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ng lovastatin ay sakit ng ulo, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit ng tiyan, pananakit ng kalamnan, at mga abnormal na pagsusuri sa atay. Ang mga reaksyon ng hypersensitivity ay naiulat din. Ang pinakaseryoso na potensyal na epekto ay pinsala sa atay at pamamaga o pagkasira ng kalamnan. Nagbabahagi ang Lovastatin ng mga epekto, tulad ng pinsala sa atay at kalamnan na nauugnay sa lahat ng mga statin. Ang malubhang pinsala sa atay na sanhi ng statins ay bihira. Kadalasan, ang mga statin ay nagdudulot ng mga abnormalidad sa mga pagsusuri sa atay. Karaniwang bumabalik sa normal ang mga hindi normal na pagsusuri kung ipinagpatuloy ang statin, ngunit kung ang hindi normal na resulta ng pagsubok ay mas malaki ng tatlong beses sa itaas ng limitasyon ng normal, karaniwang pinahihinto ang pag-inom ng statin. ...

Precaution:

Hindi iminumungkahi na uminom ng lovastatin kung ikaw ay may allergy dito, kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, o kung ikaw ay mayroong sakit sa atay. Bago uminom ng lovastatin, sabihin sa iyong manggagamot kung mayroon kang sakit sa atay o bato, diabetes, o isang sakit sa thyroid, o kung umiinom ka ng higit sa 2 mga inuming nakalalasing araw-araw. Sa mga bihirang kaso, ang lovastatin ay maaaring maging sanhi ng isang kundisyon na nagreresulta sa pagkasira skeletal muscle tissue, na humahantong sa di pag gana ng bato. Ipaalam kaagad sa iyong manggagamot kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, panlalambot, o panghihina lalo na kung mayroon ka ring lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at maitim na kulay ng ihi. Iwasang kumain ng mga pagkaing mataas sa taba o kolesterol. Ang Lovastatin ay hindi magiging mabisa sa pagpapababa ng iyong kolesterol kung hindi ka sumusunod sa isang diet plan sa pagbaba ng kolesterol. Iwasang uminom ng alak. Maaari nitong itaas ang antas ng triglyceride at maaaring madagdagan ang panganib na mapinsala ang iyong atay. Maraming iba pang mga gamot na maaaring madagdagan ang panganib ng malubhang mga problemang medikal kung isasama sa pag-inom ng lovastatin. Sabihin sa iyong manggagamot ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom. Kasama rito ang mga nireseta, over-the-counter, bitamina, at mga produktong herbal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na inumin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...