Lupron


Abbott Laboratories | Lupron (Medication)


Desc:

Ang Lupron / leuprolide ay isang man-made hormone na kumokontrol sa maraming proseso sa katawan. Ang Leuprolide ay pinupwersa ang sariling produksyon ng katawan ng partikular na hormone, na nagiging sanhi ng pansamantalang pagsasara ng produksyong ito. Binabawasan ng Lupron ang dami ng testosterone sa kalalakihan o estrogen sa mga kababaihan. Ang Lupron ay ginagamit sa mga kalalakihan upang gamutin ang mga sintomas ng kanser sa prostate. Ang Lupron ay ginagamot lamang ang mga sintomas ng prostate cancer at hindi nito ginagamot ang mismong cancer. Gumamit ng anumang iba pang mga gamot na inireseta ng iyong manggagamot na pinakamahusay upang magamot ang iyong kondisyon. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ng Lupron ay mga pagkirot at pagsakit, sakit ng ulo, mga biglaang mainit na pakiramdam at pangangati sa lugar ng pag-iiniksyon. Ang Lupron ay maaari ring maging sanhi ng pagkabaog, pag-urong ng bayag at paglaki ng suso sa mga kalalakihan. Ang depression, bihirang mga kaso ng pag-uugali ng pagpapakamatay, mababang presyon ng dugo, kombulsyon, sakit sa kasukasuan at pagkirot ng kalamnan ay naiulat sa post-marketing surveillance. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Lupron, sabihin sa iyong manggagamot kung mayroon kang epilepsy, hika, migraines, sakit sa puso o bato, isang kasaysayan ng depression, osteoporosis, cancer sa buto na nakakaapekto sa iyong gulugod, dugo sa iyong ihi, o kung hindi ka nakakaihi. Sabihin sa iyong manggagamot kung mayroon kang isang personal o kasaysayan ng pamilya ng osteoporosis, o kung mayroon kang anumang mga kadahilanan na panganib sa pagrupok ng buto tulad ng paninigarilyo, paggamit ng alkohol, o pangmatagalang pag-inom ng steroid o pang-seizure na gamot. Ang pangmatagalang paggamit ng Lupron ay maaaring magpanipis ng buto, posibleng humantong sa osteoporosis. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...