Lupron Depot


Abbott Laboratories | Lupron Depot (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Lupron Depot upang gamutin ang kanser sa prostate sapagkat ang mga selula ng kanser sa prostate ay nangangailangan ng testosterone upang lumago at magparami. Ginagamit din ang gamot na ito upang makatulong na mapabagal mabuo ang mga genital area sa mga lalaki (wala pang 9 taong gulang) at mga batang babae (wala pang 8 taong gulang) na nakakaranas ng maagang pagbibinata o pagdadalaga. Ang Leuprolide ay isang gamot na idinisenyo upang gayahin ang mga pagkilos ng gonadotropin na nagpapalabas ng hormone (GnRH o LHRH), ang hormone na inilabas mula sa glandula ng hypothalamus sa utak. Ang Lupron Depot ay magagamit bilang isang pang-araw-araw na iniksyon (sa ilalim ng balat) o bilang isang may matagal na bisa na iniksyon (sa kalamnan bawat 1, 3, o 4 na buwan). ...

Side Effect:

Makipag-ugnay sa iyong manggagamot kung nakakaranas ka ng mga epekto na ito at sila ay malubha o nakakaabala. Maaaring payuhan ka ng iyong parmasyutiko sa pamamahala ng mga epekto: sakit ng ulo, magaan, hindi regular na pagdurugo ng ari, pagduwal o pagsusuka; pagtigil ng buwanang regla (mga nasa hustong gulang na kababaihan). Itigil ang pag-inom ng gamot at humingi ng agarang medikal na atensiyon kung ang alinman sa mga sumusunod ay nangyari: mga pagbabago sa kulay ng balat ng mukha, nahimatay, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, mga pantal o pangangati, pamamanhid o pakiramdam na parang tinutusok ng karayom ang mga kamay o paa, sakit sa singit o binti; pamumugto o pamamaga ng talukap ng mata o sa paligid ng mga seizure ng mata.

...

Precaution:

Ang Lupron Depot ay maaaring maging sanhi ng pagnipis ng mga buto. Ang mga taong nasa panganib para sa osteoporosis o umiinom ng iba pang mga gamot na nakakapagpanipis ng buto ay dapat na subaybayan ng kanilang manggagamot habang gumagamit ng gamot na ito. Bago ka magsimula sa gamutan, sabihin sa iyong manggagamot kung mayroon kang diabetes, sakit sa puso, nagkaroon ng naunang atake sa puso o stroke, o mayroong mga kadahilanan sa panganib sa puso (tulad ng mataas na presyon ng dugo, paninigarilyo, o cholesterol). Ang Lupron Depot ay hindi dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis. Ang isang di-hormonal na pamamaraan ng birth control (tulad ng condom, diaphragm, IUD) ay dapat gamitin sa panahon ng gamutan. Kung nabuntis ka sa panahon ng gamutan, sabihan ang iyong manggagamot sa lalong madaling panahon. ...