Lyrica


Pfizer | Lyrica (Medication)


Desc:

Ang Lyrica / pregabalin ay isang gamot na anti-epileptic, na tinatawag ding anticonvulsant. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal ng mga udyok sa utak na sanhi ng mga seizure. Nakakaapekto rin ang Lyrica sa mga kemikal sa utak na nagpapadala ng mga signal ng sakit sa buong nervous system. Iniinom ang Lyrica upang makontrol ang mga seizure at upang gamutin ang fibromyalgia. Iniinom din ito upang gamutin ang sakit na sanhi ng pinsala sa nerbiyos sa mga taong may diabetes (diabetic neuropathy) o herpes zoster (post-herpetic neuralgia) at sakit na neuropathic na nauugnay sa pinsala sa gulugod. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto ng pregabalin ay ang pagkahilo, pagka-antok, tuyong bibig, edema (akumulasyon ng likido), malabong paningin, pagtaas ng timbang, at kahirapan sa konsentrasyon. Ang iba pang mga epekto ay may kasamang nabawasan na bilang ng platelet ng dugo, at pagtaas ng mga antas ng creatinine kinase ng dugo. Ang nadagdagang creatinine kinase ay maaaring isang palatandaan ng pinsala sa kalamnan, at sa mga klinikal na pagsubok, tatlong pasyente ang nakaranas ng rhabdomyolysis (matinding pinsala sa kalamnan). Samakatuwid, dapat iulat ng mga pasyente ang hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, muscle tenderness o panghihina sa kanilang mga manggagamot, lalo na kung nauugnay sa lagnat at karamdaman (nabawasan ang kagalingan). Ang Pregabalin ay bihirang naiugnay sa angioedema (pamamaga ng mukha, dila, labi, at gilagid, lalamunan at larynx). ...

Precaution:

Maaari kang magkaroon ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay habang umiinom ng Lyrica. Kailangang suriin ka ng iyong manggagamot sa mga regular na pagbisita. Huwag palampasin ang anumang nakatakdang pagbisita. Tawagan kaagad ang iyong manggagamot kung mayroon kang anumang bago o lumalalang mga sintomas tulad ng: pagbabago ng kalagayan o pag-uugali, pagkalungkot, pagkabalisa, hindi pagkakatulog, o kung pakiramdam mo ikaw ay nabulabog, galit na pag-uugali, hindi mapakali, sobrang aktibo (mental o pisikal), o may mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay o sinasaktan ang iyong sarili. Kung umiinom ka ng Lyrica upang maiwasan ang mga seizure, panatilihin ang pag-inom ng gamot kahit na sa tingin mo mabuti na ang iyong pakiramdam. Huwag ihinto ang paggamit ng Lyrica nang hindi ka muna nakikipag-usap sa iyong manggagamot, kahit na sa tingin mo mabuti na ang iyong pakiramdam. Maaaring madagdagan ang iyong mga seizure o withdrawal symptoms tulad ng sakit ng ulo, mga problema sa pagtulog, pagduwal, at pagtatae. Tanungin ang iyong doktor kung paano maiiwasan ang mga withdrawal symptom kapag huminto ka sa paggamit ng Lyrica. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...