Maalox Antidiarrheal Caplets


Novartis | Maalox Antidiarrheal Caplets (Medication)


Desc:

Ang Maalox Antidiarrheal Caplets/loperamide ay ginagamit upang kontrolin ang pagtatae. Ito ay magagamit meron o wala mang reseta. Ang gamot na ito ay minsang nirereseta sa ibang gamit; itanong ang iyong doktor o parmasis para sa karagdagang impormasyon. Pinabababa nito ang ritmo ng pantunaw ng kinain na kung saan ang maliit na bituka ay maraming oras masipsip ang likido at nutrisyon mula sa pagkain na iyong kinakain.

...

Side Effect:

Ang Maalox Antidiarrheal Caplets/loperamide ay nakasanayan nang gamitin. Ang mga epekto na naisumite na tuwing paggamit at paggagamot ng loperamide ay pananakit ng sikmura, pagpapawis, pagkaantok, pagkahilo, tuyot na bibig, pagkapagod, pagduduwal at pagsusuka.

...

Precaution:

Bago gamiting itong gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung meron kang anumang alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng gamot at kung nagkaron ka na ng mga sumusunod na kondisyon:problema sa atay, ulcerative colitis, kung may ininom ka nang antibiotics kamakailan lamang. Makakaramdam ka ng pagkahilo at pagkaantok sa gamot na ito; mag-ingat kung ikaw ay magdadrive at gagamit ng mabigat na makinarya dahil kailangan mong maging alerto. Limitahan ang paginom ng alkohol dahil magpapalubha ito ng iyong pagkahilo at pagkaantok na epekto nitong gamot. Sa pagbubuntis at pagpapasuso ng bata ay hindir rekomendado ang gamot na ito na walang pahintulot ng iyong doktor. Gamitin din ang gamot na ito na may pag-iingat para sa mga bata. ...