Mafenide acetate cream - topical


Mylan Laboratories | Mafenide acetate cream - topical (Medication)


Desc:

Ang Mafenide ay isang gamot na inilalapat sa balat na kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang mga antibayotiko na sulpa. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay ng bakterya na maaaring makahawa sa isang bukas na sugat. Ang gamot na ito ay ginagamit nang nag-iisa o sa iba pang mga gamot upang makatulong na maiwasan at malunasan ang mga impeksyon sa sugat sa mga pasyente na may matinding pagkasunog. Ang pagpatay ng bakterya ay nakakatulong upang maitaguyod ang pagpapagaling ng sugat at upang mabawasan ang panganib ng bakterya na kumakalat sa nakapalibot na balat o sa dugo, sa gayon ay tumutulong upang maiwasan ang isang malubhang impeksyon sa dugo. ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang. Gayunpaman, maghanap kaagad ng atensyong medikal kung mapansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ang sakit, pagkasunog, o pamumula ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga ito na walang kasiguraduhan ngunit malubhang epekto ay nangyayari:paltos, pagdurugo, mabilis na paghinga, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagsakit ng ulo, pagbabago sa pagkaalerto, pag-alog ng katawan (panginginig), mga sumpong. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:mga problema sa baga, sakit sa bato, mga problema sa metabolismo, sakit sa dugo. Bago gamitin ang mafenide, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi dito; o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap (kabilang ang mga preserbatiba tulad ng parabens, sulfites), na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...