Magaldrate - oral


Macleods Pharmaceuticals | Magaldrate - oral (Medication)


Desc:

Ang Magaldrate ay isang antasid. Ito ay para neyutralisahin at binabawasan ang asid sa tiyan na nakagiginhawa sa heartburn at hindi pagkatunaw ng pagkain. Ginagamit ito upang gamutin ang masamang sikmura, ulser, hiatal hernia at iba pang mga karamdaman sa pagtunaw. Kunin ang gamot na ito ayon sa karaniwang nakatuon sa pagitan ng mga pagkain at sa oras ng pagtulog. Huwag kumuha ng higit sa mga ito kaysa sa inireseta dahil sa sobrang antacis ay maaaring aktwal na madagdagan ang dami ng asid na ginagawa ng tiyan. Ang likidong anyo ay dapat na alugin nang mabuti bago ibuhos ang bawat dosis. Ang nangunguyang tableta ay dapat na nguyain nang lubusan bago lunokin. Isunod ang isang basong tubig. Ang mga di-nangunguyang tableta ay dapat na lunok nang buong kasunod na may isang basong tubig. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito sa pangkalahatan na ginagamit. Ang pagkawala ng gana sa pagkain, pagtatae o tibi ay maaaring mangyari. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka:pagsusuka na tulad ng kapeng durog, madilim na ihi, dumi na parang alkitran. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang:mga karamdaman sa tiyan, sakit sa bato, alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Sabihin sa iyong doktor ang anumang di-niriseta o iniresetang gamot na maaari mong inumin, lalo na ng:iron, tetracycline, oral kontra-diyabetis na gamot, digoxin. Iwasan ang pag-inom ng anumang gamot sa loob ng 1 hanggang 2 oras ng pagkuha ng isang antasid. Ang antasid ay maaaring makagambala sa pagsipsip ng gamot. Huwag simulan o ihinto ang anumang gamot nang walang pag-apruba ng doktor o parmasyutiko. ...