Magnesium supplement - oral


Unknown / Multiple | Magnesium supplement - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay isang mineral na suplemento na ginagamit upang maiwasan at gamutin ang mababang bilang ng magnisiyum sa dugo. Napakahalaga ng magnisiyum para sa normal na paggana ng mga selula, ugat, kalamnan, buto, at puso. Karaniwan, ang isang balanseng nutrisyon ay nagbibigay ng normal na antas ng dugo ng magnisiyum. Gayunpaman, ang ilang mga sitwasyon ay sanhi ng iyong katawan na mawalan ng magnisiyum nang mas mabilis kaysa sa maaari mong palitan ito mula sa iyong diyeta. Kasama sa mga sitwasyong ito ang paggamot sa mga tabletas ng tubig (diyoretiks tulad ng purosemayd, hydrochlorothiazide), isang hindi magandang pagkain, alkoholismo, o iba pang mga kondisyong medikal (hal. , malubhang pagtatae/pagsusuka, mga problema sa pagsipsip ng tiyan/bituka, hindi kontroladong diyabetis). ...

Side Effect:

Ang magnisiyum ay ligtas para sa karamihan ng mga tao kapag ito'y iniinom o kapag nireseta lamang, ang panturok na produkto ay ginagamit nang tama. Sa ilang mga tao, ang magnesiyo ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at iba pang mga epekto. Ang mga dosis na mas mababa sa 350 mg bawat araw ay ligtas para sa karamihan na may sapat na gulang. Kapag kinuha sa napakaraming halaga, ang magnisiyum ay posibleng hindi ligtas. Ang mga malalaking dosis ay maaaring maging sanhi ng labis na magnisiyum na bumubuo sa katawan na nagiging sanhi ng mga seryosong epekto kasama ang isang hindi regular na tibok ng puso, mababang presyon ng dugo, pagkalito, mabagal na paghinga, koma, at kamatayan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato o mga problema sa tiyan. Ang mga mataas na dosis ng magnesiyo (karaniwang inihatid ng IV) ay hindi dapat ibigay sa mga taong may bara sa puso. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...