Mannitol - injectable


Unknown / Multiple | Mannitol - injectable (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Mannitol upang madagdagan ang pag-ihi (diuretic). Ginagamit ito upang gamutin o maiwasan ang mga kondisyong medikal na sanhi ng pagtaas ng mga likido sa katawan/tubig (hal. , Cerebral edema, glaucoma, pagkasira ng bato). Ang gamot na ito ay madalas na ibinibigay kasama ang iba pang mga diuretics (hal. , Furosemide, chlorothiazide) o IV pamalit likido. ...

Side Effect:

Masamang reaksyon na mas madalas na naiulat sa panahon o pagkatapos ng pagbubuhos ng mannitol (mannitol (mannitol injection) injection) ay kinabibilangan ng: pagsisikip ng pulmon, di balanseng likido at electrolyte, acidosis, pagkawala ng electrolyte, pagkatuyo ng bibig, pagkauhaw, markadong diuresis, pagpapanatili ng ihi, edema, sakit ng ulo , malabong paningin, kombulsiyon, pagduwal, pagsusuka, rhinitis, sakit sa braso, nekrosis sa balat, thrombophlebitis, panginginig, pagkahilo, urticaria, pagkaubos ng likido sa katawan, hypotension, tachycardia, lagnat at mga sakit sa dibdib na tulad ng angina. Ang mga reaksyon na maaaring mangyari dahil sa solusyon o pamamaraan ng pamamahala ay may kasamang dulot ng febrile, impeksyon sa lugar ng pag-iiniksyon, venous thrombosis o phlebitis na umaabot mula sa lugar ng iniksyon, extravasation at hypervolemia. Kung nangyari ang isang masamang reaksyon, ihinto ang pagbubuhos, suriin ang pasyente, magtaguyod ng naaangkop na mga therapeutic na kasagutan at iliban ang natitirang likido para sa pagsusuri kung ito ay kinakailangan. ...

Precaution:

Tandaan na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil sa pagsusuri niya na ang pakinabang sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng mga epekto. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay hindi nakaranas ng malubhang masamang epekto. Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...